Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

10 uppgifter på lösningars halt

Artikelindex

  1. En person som väger 70 kg tar en huvudvärkstablett av märket ”Curadon”. Den innehåller 500 mg paracetamol som aktiv substans. Beräkna medelkoncentrationen i kroppen. Ange denna koncentration som viktprocent!
  2. Rent guld har densiteten 19,3 g/cm3. Beräkna koncentrationen guld i en guldklimp! Ange svaret i enheten mol/dm3.
  3. 12,5 g fast kalciumklorid hälldes i en mätkolv. Vatten tillsattes tills lösningens volym blev 0,500 dm3. Beräkna lösningens koncentration!
  4. Hur stor är [Ca2+] och [Cl] i en 0,25 mol/dm3 kalciumkloridlösning?
  5.  
    12,07 g kristalliserad aluminiumklorid, AlCl3·6H2O, löses i vatten så att volymen blir 250,0 ml. Beräkna
    1. \(c_{\text{AlCl}_3}\)
    2. [AlCl3]
    3. [Al3+]
    4. [Cl]
  6. Man väger in 5,85 g natriumklorid i en mätkolv med volymen 500 cm3 och tillsätter destillerat vatten till markeringen på kolven. Vilken koncentration av natriumklorid får lösningen?
  7. 2,50 dm3 natriumkloridlösning innehåller 97 g av saltet. Beräkna lösningens koncentration!
  8. Hur stor koncentration av hydroxidjoner (OH) har en
    1. 0,5 mol/dm3 natriumhydroxidlösning? Formeln för natriumhydroxid är NaOH.
    2. 0,5 mol/dm3 bariumhydroxidlösning? Formeln för bariumhydroxid är Ba(OH)2.
  9. En person hällde ihop skvättar från två olika flaskor med kopparsulfatlösning. Den ena flaskan innehöll 56 ml 0,15 mol/dm3 lösning och den andra 39 ml 0,50 mol/dm3 lösning. Hur stor koncentration fick den nya lösningen?
  10. Man blandar 4,0 dm3 5,00 mol/dm3 saltsyra med 3,0 dm3 0,50 mol/dm3 saltsyra. Vilken koncentration får saltsyralösningen?

Facit

  1. 0,00071%
  2. 98 mol/dm3
  3. 0,225 mol/dm3
  4. [Ca2+] = 0,25 mol/dm3; [Cl] = 0,50 mol/dm3
    1. 0,2000 mol/dm3
    2. 0
    3. 0,2000 mol/dm3
    4. 0,6000 mol/dm3
  5. 0,200 mol/dm3
  6. 0,66 mol/dm3
    1. 0,5 mol/dm3
    2. 1,0 mol/dm3
  7. 0,29 mol/dm3
  8. 3,1 mol/dm3

 

   

Också intressant: