Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Läxförhör A

Tid: 30 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling, miniräknare

Samtliga svar ska skrivas på annat papper. Svaret ska vara med ett rimligt antal gällande siffror.

Del I. Fullständiga lösningar krävs. Glöm inte enhet!

  1. Beräkna formelmassan för kaliumsulfat, K2SO4. (2p)
  2. Hur stor massa är 0,30 mol aluminium? (3p)
  3. I ett provrör finns det 20 g koppar. Beräkna det totala antalet atomer i röret. (4p)