Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Läxförhör A

Tid: 30 minuter

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling, miniräknare

Samtliga svar ska skrivas på annat papper. Svaret ska vara med ett rimligt antal gällande siffror.

Del I. Fullständiga lösningar krävs. Glöm inte enhet!

 1. 0,90 g natrium får reagera med vatten. Det bildas vätgas och natriumhydroxid.
  1. Skriv ordformel för reaktionen. (1p)
  2. Skriv reaktionsformel för reaktionen. Reaktionsformeln ska vara balanserad med minsta möjliga heltalskoefficienter. (1p)
  3. Hur stor substansmängd natrium är det som reagerar? (1p)
  4. Hur stor substansmängd vätgas bildas? (1p)
  5. Hur stor massa vätgas bildas? (2p)