Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal, miniräknare och formelsamling. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Glöm inte enhet. Lycka till!

Fullständig lösning krävs på alla frågor, om inte annat anges.

Samtliga svar ska skrivas på annat papper. Lämna in detta papper + dina svar senast vid provets slut.

 1. Vilken av bindningstyperna metallbindning, kovalent bindning, vätebindning, jonbindning och van der Waalsbindning är det som beskrivs nedan? Någon av bindningstyperna kan bli över, och någon av dem kanske behöver användas två eller fler gånger. Endast svar behöver anges. (4p)
  1. Fasta ämnen med denna bindningstyp är i regel goda värmeledare.
  2. Vattnets relativt höga kokpunkt beror på denna bindning.
  3. När två grundämnen med stor skillnad i elektronegativitet reagerar med varandra, uppstår denna typ av bindning.
  4. Denna bindningstyp finns i diamant, och är där särskilt stark.
 2. Du väger upp 12,5 g kaliumklorid, KCl.
  1. Vilken är kaliumkloridens formelmassa? (1p)
  2. Hur många mol kaliumklorid har du vägt upp? (1p)
  3. Hur stort är det totala antalet joner som du har vägt upp? (1p)
 3. Du löser 0,175 mol kaliumklorid, KCl i 0,250 dm3 vatten. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i mol/dm3? (1p)
 4. Man behöver en lösning i vilken koncentrationen av nitratjoner, NO\({\sf _3^-}\), är 0,2 mol/dm3 (= 0,2 M). Vilken av lösningarna nedan ska man välja? Endast svar behöver anges. (1p)


  A) 0,1M salpetersyraB) 0,1M kalciumnitratC) 0,1M järn(III)nitratD) 0,2M kalciumnitratE) 0,1M cerium(IV)nitrat

 5. Du har 10 ml etanol med koncentrationen 0,150 mol/dm3 i en bägare. Den späds tills koncentrationen är 0,055 mol/dm3. Vilken volym har den spädda etanollösningen? (2p)
 6. Om man bakar scones brukar man använda bikarbonat, NaHCO3, för att få brödet att resa sig utan att man tillsätter jäst. Det sker genom att bikarbonaten sönderdelas enligt följande reaktionsformel:


  2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2(g) + H2O(g)


  En tesked bikarbonat väger 4,0 g. Hur stor volym koldioxidgas utvecklas i sconesen om man bakar det vid 225 °C? Du kan anta att trycket är normalt, d.v.s. 101,3 kPa. (3p)

 7. För att testa hur mycket kloridjoner en lösning på 0,250 dm3 innehöll, tillsatte man ett överskott av silvernitrat. Den fällning som bildades, filtrerade man av, torkade och vägde. Den vägde 0,253 g. Hur stor var koncentrationen kloridjoner i lösningen? (3p)
 8. En bra svensk mjölkko ger 5000 liter mjölk per år. Mjölken innehåller 0,123 % kalcium. Hur mycket väger en marmorplatta som innehåller lika mycket kalcium som den mjölk kon ger på ett år? Du kan räkna med 1 liter mjölk väger 1 kg och att marmorn består av ren kalciumkarbonat, CaCO3. (4p)
 9. Tanken i Magnus bil rymmer 80,0 liter bensin. Den mängden bensin gör han av med på en månad. Om vi tänker oss att bensinen består helt av oktan, C8H18, så väger 80,0 liter bensin 56,2 kg. När oktanen förbränns i bilmotorn bildas koldioxid och vatten. Skriv formeln för förbränningsreaktionen, och beräkna hur många ton koldioxid Magnus skickar ut i atmosfären varje år! (5p)