Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal, formelsamling, samt miniräknare. Alla reaktionsformler skall vara balanserade.

Del I. Frågor som bara kräver svar. Glöm inte enhet!

 1. Vilket av följande påståenden är korrekt? Ringa in det rätta svaret! (1p)

  1,00 mol kol-14 (14C) har massan

  1. 14 g
  2. 14·1,66·10-27 kg
  3. 6,022·1023 g
  4. 1 u
  5. 14 u
 2. Vilken är formelmassan för kaliumaluminiumsulfat, KAl(SO4)2·12H2O? (1p)
 3. Du har 25 g kopparklorid, CuCl2.
  1. Hur stor substansmängd motsvarar detta? (1p)
  2. Hur många formelenheter innehåller denna mängd? (1p)
  3. Beräkna det totala antalet atomer i denna mängd! (1p)
 4. Hur stor substansmängd butansyra finns i 200 ml 0,250 M butansyralösning? (1p)
 5. Beräkna hur stor massa natriumklorid, NaCl, som behövs för att göra 5,00 l 0,0250 M natriumkloridlösning! (1p)
 6. Du har en saltsyralösning som har koncentrationen 11,6 M. Denna vill du späda på så vis att du får 250 ml 4,00 M saltsyra. Hur stor volym måste du ta av ursprungslösningen? (1p)

Del II. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 
 1. Beräkna den empiriska formeln för ett ämne som består av 4,80 g kol, 3,20 g syre och 0,80 g väte! (3p)
 2. Hur stor massa vattenfritt kopparsulfat kan man få genom att upphetta 1,00 kg kristalliserat kopparsulfat, CuSO4·5H2O? Reaktionsformel för upphettningen krävs. (3p)
 3. Svaveldioxid, SO2, i luften är ett allvarligt miljöproblem. Vid ett tillfälle bestämde man SO2-halten i rökgas. Det skedde på följande sätt: 0,25 m3 rökgas fick bubbla genom en lösning av kaliumpermanganat, KMnO4. Då skedde en reaktion enligt följande formel:

  5SO2 + 2\({\sf \text{MnO}_4^-}\) + 2H2O + H+ → 5\({\sf \text{HSO}_4^-}\) + 2Mn2+

  Efter försöket fann man att 6,00·10-5 mol \({\sf \text{MnO}_4^-}\) hade omvandlats till Mn2+. Vilken massa SO2 fanns i 1,00 m3 rökgas? (4p)

 4. På ditt laboratorium har du en kopparsulfatlösning som är 0,20 mol/dm3 (lösning 1). Du har också en kopparsulfatlösning som är 0,50 mol/dm3 (lösning 2). Hur mycket av lösning 1 och 2 skall du blanda samman för att få 100 ml kopparsulfatlösning med koncentrationen 0,40 mol/dm3? (3p)