Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Läxförhör 2007-12-06 i Beräkning av koncentrationer

Artikelindex

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\(M = \frac {m}{n}\)

M är molmassan i g/mol

m är massan i g

n är substansmängden i mol

Koncentration

\(c = \frac {n}{V}\)

c är koncentrationen i mol/dm3 eller M

n är substansmängden i mol

V är volymen i dm3 eller l

Avogadros konstant

\(N_{\text{A}}=6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol}\)

Beräkna!

 

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

 1. Du löser 0,150 mol NaCl i 0,250 dm3vatten.
  1. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i mol/dm3? (1p)
  2. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i g/dm3? (2p)
 2. Du har 20 ml etanol med koncentrationen 0,250M i en bägare. Den späds tills koncentrationen är 0,055M. Vilken volym har den spädda etanollösningen?

Läxförhör B 2007-12-06 i Beräkning av koncentrationer för Nv1A

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\(M = \frac {m}{n}\)

M är molmassan i g/mol

m är massan i g

n är substansmängden i mol

Koncentration

\(c = \frac {n}{V}\)

c är koncentrationen i mol/dm3 eller M

n är substansmängden i mol

V är volymen i dm3 eller l

Avogadros konstant

\(N_{\text{A}}=6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol}\)

 

Beräkna!

Fullständig lösning ska göras för alla uppgifterna. Glöm inte enhet!

 1. Du löser 0,175 mol kaliumklorid, KCl i 0,250 dm3vatten.
  1. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i mol/dm3? (1p)
  2. Vilken blir lösningens koncentration uttryckt i g/dm3? (2p)
 2. Du har 10 ml etanol med koncentrationen 0,150M i en bägare. Den späds tills koncentrationen är 0,055M. Vilken volym har den spädda etanollösningen? (2p)
◀ |

 

   

Också intressant: