Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Del I. Endast svar behöver lämnas.

 1. En jon har beteckningen \({\sf ^{55}_{26}}\)Fe3+.
  1. Vad heter jonen?
  2. Hur många protoner innehåller den? (1p)
  3. Hur många neutroner innehåller den? (1p)
  4. Hur många elektroner innehåller den? (1p)
  5. Vilket masstal har den? (1p)
 2. Vilken av följande partiklar innehåller störst antal elektroner? (1p)
  1. Na
  2. Mg2+
  3. N3-
  4. O2–
  5. Ne
 3. Skriv den kemiska formeln för
  1. magnesiumbromid (1p)
  2. kalciumnitrat (1p)
 4. Skriv namn på följande kemiska föreningar:
  1. ZnCl2 (1p)
  2. (NH4)2SO4 (1p)

Del II. Fullständiga uträkningar och (i förekommande fall) reaktionsformler krävs.

 1. Skriv fullständig formel för följande reaktioner:
  1. Natrium reagerar med vatten och det bildas vätgas och natriumhydroxid. (1p)
  2. Magnesium brinner i luft och ger magnesiumoxid. (1p)
  3. Järn reagerar med klorgas och bildar fast järn(III)klorid. (1p)
 2. Du behöver 6,31 kmol zinksulfid till ett visst experiment. Zink bildar tvåvärt positiva joner. Hur stor massa skall du väga upp? (3p)
 3. Du behöver till ett experiment 10,0 g kopparsulfat. I ditt kemikalieförråd hittar du kristalliserat kopparsulfat (blått), som har formeln CuSO4·5H2O.
  1. Hur många mol är detta? (2p)
  2. Om du hade haft vattenfritt kopparsulfat (vitt), hur stor massa skulle du då ta för att få samma substansmängd? (2p)
 4. På en laboration i skolan har du fått ett ut ett ljusblått pulver i en plastpåse. Bara plastpåsen uppges väga 3,14 g, och plastpåsen + innehåll väger du själv upp till 31,42 g. Påsen uppges innehålla 0,1733 mol.
  1. Vilket av följande ämnen är det troligastatt det är (glöm inte att skriva fullständiga uträkningar)? (3p)
   1. BaCl2·2H2O
   2. CuCl2·2H2O
   3. Glukos, C6H12O6
   4. CuSO4
   5. CuSO4·5H2O
   6. KMnO4
  2. På den här laborationen har du fått till uppgift att skriva en fullständig laborationsrapport. Den skall ju innehålla titelsida, inledning, material & metoder, resultat och diskussion. Skriv en kort diskussion (½-1 A4-sida), som passar till resultatet du fått i uppgift (a) ovan! Frågan kommer att bedömas med betygen IG, G, VG eller MVG.

   Jag vill poängtera att jag inte bedömer ditt svar efter hur många centimeter du skrivit. Det är bara hur pass relevant diskussion du för, som är intressant för mig. Du kan alltså gott och väl skriva mindre än en halv A4-sida och få "full pott". Eller skriva en hel A4-sida och bara få "G".