Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Läxförhör A 2007-11-22 i mol och stökiometri för Nv1A

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\[M = \frac {m}{n} \hspace{100cm}\]

\(M\) är molmassan i g/mol

\(m\) är massan i g

\(n\) är substansmängden i mol

Avogadros konstant

\[N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol} \hspace{100cm}\]

Beräkna!

 

I uppgift 1, 2a, 2b samt 3 behöver du bara skriva rätt svar. I uppgift 2c måste du skriva fullständig lösning.

 1. Du har en bit rent guld, Au, som väger 0,256g.
  1. Hur stor substansmängd guld är det? (1p)
  2. Hur många guldatomer är det (svara alltså inte i mol)? (1p)
 2. När etanol, C2H5OH, förbränns i syrgas bildas koldioxid och vatten.
  1. Skriv den balanserade reaktionsformeln för förbränningen! (2p)
  2. Hur många mol vatten bildas för varje mol etanol som förbränns? (1p)
  3. Hur stor massa vatten bildas om man förbränner 24,5g etanol? Fullständig lösning krävs! (3p)
 3. Hur många protoner, neutroner och elektroner finns det i följande partikel:
  \({\sf ^{24}_{12}}\)Mg2+ (1,5p)

Läxförhör B 2007-11-22 i mol och stökiometri för Nv1A

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\[M = \frac {m}{n} \hspace{100cm}\]

\(M\) är molmassan i g/mol

\(m\) är massan i g

\(n\) är substansmängden i mol

Avogadros konstant

\[N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol} \hspace{100cm}\]

Beräkna!

I uppgift 1, 2a, 2b samt 3 behöver du bara skriva rätt svar. I uppgift 2c måste du skriva fullständig lösning.

 1. Du har en bit rent platina, Pt, som väger 0,256g.
  1. Hur stor substansmängd platina är det? (1p)
  2. Hur många platinaatomer är det (svara alltså inte i mol)? (1p)
 2. När propan, C3H8, förbränns i syrgas bildas koldioxid och vatten.
  1. Skriv den balanserade reaktionsformeln för förbränningen!
  2. Hur många mol vatten bildas för varje mol propan som förbränns? (1p)
  3. Hur stor massa vatten bildas om man förbränner 24,5g propan? Fullständig lösning krävs! (3p)
 3. Hur många protoner, neutroner och elektroner finns det i följande partikel:
  \({\sf ^{35}_{17}}\)Cl (1,5p)