Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal, miniräknare och formelsamling. Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter. Glöm inte enhet. Lycka till!

Fullständig lösning krävs på alla frågor, om inte annat anges.

Samtliga svar ska skrivas på annat papper. Detta papper kan du behålla efter provet, om du vill.

 1. Vilken är molmassan för uran? Endast svar krävs. (1p)
 2. Hur mycket väger en enda magnesiumatom i genomsnitt
  1. uttryckt i enheten u? Endast svar krävs. (1p)
  2. uttryckt i enheten g? (Fullständig lösning krävs .) (1p)
 3. Hur stor substansmängd är 1,5 g aluminium? (1p)
 4. Hur stor massa är 0,0350 mol ättiksyra, CH3 COOH? (1p)
 5. Om man värmer på kaliumpermanganat sönderdelas det enligt följande formel:

  2KMnO4 (s) → K2 MnO4 (s) + MnO2 (s) + O2 (g)

  1. Hur stor substansmängd syrgas bildas om man upphettar 2,25 mol kaliumpermanganat? (1p)
  2. Hur stor massa brunsten, MnO2 (s), bildas om man upphettar 4,29 g kaliumpermanganat? (3p)
 6. I ett försök skulle man bestämma kristallvattenhalten i nickelsulfat, NiSO4 ·x H2 O. Man hettade upp 1,00g av saltet, och vägde hur mycket vattenfritt nickelsulfat som fanns kvar när allt vatten avdunstat. Det vattenfria nickelsulfatet vägde 0,590g. Vilket var nickelsulfatets formel? (4p)
 7. Litiumnitrat, LiNO3, sönderdelas vid upphettning. För att ta reda på vad som bildas, vägde man upp 3,45 g LiNO3 och upphettade i en degel. Efter upphettning fanns det kvar 0,750 g av den bildade produkten. Beräkna vilken av nedanstående reaktionsformler som är den riktiga. (3p)
  1. 4LiNO3 (s) → 2Li2 O + 4NO2 (g) + O2 (g)
  2. 2LiNO3 (s) → 2LiNO2 (s) + O2 (g)
  3. 6LiNO3 (s) → 2Li3 N(s) + 9O2 (g) + 2N2 (g)
  4. LiNO3 (s) → Li(s) + NO(g) + O2 (g)
  5. 2LiNO3 (s) → 2Li(s) + 2NO2 (g) + O2 (g)
 8. Man kan framställa dikopparsulfid, Cu2S, genom att upphetta en blandning av koppar och svavel. I ett försök blandade man 10 g svavel och 10 g koppar i en degel. Hur stor massa dikopparsulfid kunde maximalt bildas? (6p)