Facit

Betygsgränser

Max: 18,0 (9/6/3)
Medel: 16,1 (8,8/5,0/2,3) – B
E: 7,0  
D: 10,0 varav 3,0 A- eller C-poäng
C: 12,5 varav 4,5 A- eller C-poäng
B: 14,0 varav 1,5 A-poäng
A: 16,0 varav 2,5 A-poäng

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller 1–2 meningar)

 1. CH4+ 4Cl2 → CCl4+ 4HCl
 2. 666u
  1. 0,0581915846mol ≈ 58,2mmol
  2. 3,504397·1022st ≈ 3,50·1022st
  1. 0,500 mol/dm3
  2. 1,50 mol/dm3

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

  1. 5,0 mol
  2. Lösning:
     C3H8 CO2
   \(m\) ① \[1,0 \text{g}\] ④ \[3,0\text{g}\]
   \(n\) ② \[0,02267882252\text{mol}\] ③ \[0,06803646755\text{mol}\]

   \[m_{\text{C}_3\text{H}_8} = 1,0 \text{g} \hspace{100cm}\]

   ② 

   \[n_{\text{C}_3\text{H}_8} = \frac{m_{\text{C}_3\text{H}_8}}{M_{\text{C}_3\text{H}_8}} = \frac{1,0\text{g}}{(12,01 \cdot 3 + 1,008 \cdot 8)\text{g/mol}} = 0,02267882252\text{mol} \hspace{100cm}\]

   \[n_{\text{CO}_2} = 3n_{\text{C}_3\text{H}_8} = 3 \cdot 0,02267882252\text{mol} = 0,06803646755\text{mol} \hspace{100cm}\]

   \[\begin{align}m_{\text{CO}_2} &= n_{\text{CO}_2} \cdot M_{\text{CO}_2} = \hspace{100cm} \\ &= 0,06803646755\text{mol} \cdot (12,01+16,00 \cdot 2)\text{g/mol} = \\ &= 2,9942849367\text{g} \approx 3,0\text{g} \end{align}\]


   Bedömning
   E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna någon substansmängd korrekt.
   C – Eleven gör en i stort sett korrekt beräkning, men missar till exempel på molmassan för koldioxid.
   A – Eleven gör en fullständigt korrekt beräkning av massan bildad koldioxid.
 1. Lösning:

  \[c_1V_1 = c_2V_2 \Leftrightarrow V_1 = \frac{c_2V_2}{c_1} \hspace{100cm}\]

  \[c_1 = 11,6\text{M} \hspace{100cm}\]

  \[c_2 = 3,0\text{M} \hspace{100cm}\]

  \[V_2 = 5,0\text{dm}^3 \hspace{100cm}\]

  \[V_1 = \frac{3,0\text{M} \cdot 5,0\text{dm}^3}{11,6\text{M}} = 1,2931034483\text{dm}^3 \approx 1,3\text{dm}^3 \hspace{100cm}\]


  Bedömning:
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna nå-gon substansmängd.
  C – Eleven beräknar korrekt den volym koncentrerad saltsyra som behövs.
 2. Lösning:

  \[n_{\text{BaS}} = c_{\text{BaS}} \cdot V_{\text{BaS}} = 0,280\text{mol/dm}^3 \cdot 0,030\text{dm}^3 = 0,0084\text{mol} \hspace{100cm}\]

  \[n_{\text{ZnSO}_4} = c_{\text{ZnSO}_4} \cdot V_{\text{ZnSO}_4} = 0,350\text{mol/dm}^3 \cdot 0,020\text{dm}^3 = 0,0070\text{mol} \hspace{100cm}\]

  Eftersom \(n_{\text{BaS}}:n_{\text{ZnSO}_4} = 1:1\) och  \(n_{\text{BaS}} > n_{\text{ZnSO}_4}\) blir \(n_{\text{ZnSO}_4}\) begränsande.

  Reaktionsformeln ger att \(n_{\text{ZnS}} = n_{\text{BaSO}_4} = n_{\text{ZnSO}_4} = 0,0070\text{mol}\)

  \[m_{\text{ZnS}} = n_{\text{ZnS}} \cdot M_{\text{ZnS}} = 0,0070\text{mol} \cdot (65,41 + 32,07)\text{g/mol} = 0,68236\text{g} \hspace{100cm}\]

  \[\begin{align}m_{\text{BaSO}_4} &= n_{\text{BaSO}_4} \cdot M_{\text{BaSO}_4} = \hspace{100cm} \\ &= 0,0070\text{mol} \cdot (137,33 + 32,07 + 16,00 \cdot 4)\text{g/mol} = 1,6338\text{g} \end{align}\]

  \[m_{\text{förväntad}} = m_{\text{ZnS}} + m_{\text{BaSO}_4} = 0,68236\text{g} + 1,6338\text{g} = 2,31616\text{g} \hspace{100cm}\]

  \[\text{utbytet} = \frac{m_{\text{faktisk}}}{m_{\text{förväntad}}} = \frac{1,65\text{g}}{2,31616\text{g}} = 0,7123860182 \approx 71\% \hspace{100cm}\]


  Bedömning
  E – Eleven gör en ansats till att lösa uppgiften, till exempel genom att beräkna nå-gon substansmängd eller beräkna någon form av rimligt utbyte.
  C – Eleven beräknar en bildad massa litopon och utbytet utan att ta hänsyn till/visa vilken som är begränsande reaktant.
  A – Eleven beräknar bildad massa litopon och utbytet och visar vilken reaktant som är begränsande.