Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

10 uppgifter på oxidation & reduktion

Artikelindex

 1. I vilken av följande partiklar har kväve lägst oxidationstal?
  1. N2O
  2. NF3
  3. HNO3
  4. \({\sf \text{NH}_4^+}\)
  5. NO2-
 2. I vilken av nedanstående joner har svavel högst oxidationstal?
  1. HS-
  2. \({\sf \text{HSO}_4^-}\)
  3. \({\sf \text{SO}_3^{2-}}\)
  4. S2O42-
  5. S2O62-
 3. Jod kan framställas industriellt genom reduktion av jodatjoner, \({\sf \text{IO}_3^-}\) med vätesulfitjoner, HSO3-. Hur många steg minskar oxidationstalet per jodatom vid reaktionen?
 4. Vad är sant beträffande syres oxidationstal?
  1. Det är alltid lika med -II
  2. Det är ibland lika med -IV
  3. Det är lika med -I i H2O2
 5. Vilket atomslag har oxiderats i nedanstående reaktion?
   

  2Cu + S → Cu2S

 6. Sätt in elekektroner (e) på rätt sida om reaktionspilen och ange om det är en oxidation eller en reduktion!
  1. H2 → 2H+
  2. Cr3+ → Cr2+
 7. Slutför och balansera reaktionsformlerna i de fall reaktion sker (du måste ta hjälp av den elektrokemiska spänningsserien i din lärobok):
  1. Na + H+
  2. Cu + Zn2+
  3. Cl2 + I
 8. Skriv reaktionsformler med kemiska symboler för reaktionen mellan
  1. kalium och jod
  2. aluminium och syrgas
 9. Fullborda följande reaktionsformel genom att ange korrekta koefficienter:

  __C + __\({\sf \text{NO}_3^-}\) + __H+ → __NO2 + __CO2 + __H2O

 10. Skriv formeln för reaktionen mellan järn(III)oxid och aluminium! Järn och aluminiumoxid bildas.
◀ |

 

   

Också intressant: