Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

10 uppgifter på oxidation & reduktion

Artikelindex

 1. I vilken av följande partiklar har kväve lägst oxidationstal?
  1. N2O
  2. NF3
  3. HNO3
  4. NH\({\sf _4^+}\)
  5. NO\({\sf _2^-}\)
 2. I vilken av nedanstående joner har svavel högst oxidationstal?
  1. HS-
  2. HSO\({\sf _4^-}\)
  3. SO\({\sf _3^{2-}}\)
  4. S2O\({\sf _4^{2-}}\)
  5. S2O\({\sf _6^{2-}}\)
 3. Jod kan framställas industriellt genom reduktion av jodatjoner, IO\({\sf _3^-}\) med vätesulfitjoner, HSO\({\sf _3^-}\). Hur många steg minskar oxidationstalet per jodatom vid reaktionen?
 4. Vad är sant beträffande syres oxidationstal?
  1. Det är alltid lika med –II
  2. Det är ibland lika med –IV
  3. Det är lika med –I i H2O2
 5. Vilket atomslag har oxiderats i nedanstående reaktion?
   

  2Cu + S → Cu2S

 6. Sätt in elekektroner (e) på rätt sida om reaktionspilen och ange om det är en oxidation eller en reduktion!
  1. H2 → 2H+
  2. Cr3+ → Cr2+
 7. Slutför och balansera reaktionsformlerna i de fall reaktion sker (du måste ta hjälp av den elektrokemiska spänningsserien i din lärobok):
  1. Na + H+
  2. Cu + Zn2+
  3. Cl2 + I
 8. Skriv reaktionsformler med kemiska symboler för reaktionen mellan
  1. kalium och jod
  2. aluminium och syrgas
 9. Fullborda följande reaktionsformel genom att ange korrekta koefficienter:

  __C + __NO\({\sf _3^-}\) + __H+ → __NO2 + __CO2 + __H2O

 10. Skriv formeln för reaktionen mellan järn(III)oxid och aluminium! Järn och aluminiumoxid bildas.

Facit

 1. (d)
 2. (b)
 3. 5
 4. (c)
 5. Cu
  1. H2 → 2H+ + 2e (Oxidation)
  2. Cr3+ + e → Cr2+ (Reduktion)
  1. 2Na + 2H+ → 2Na+ + H2(g)
  2. Ingen reaktion
  3. Cl2 + 2I → 2Cl + I2
  1. 2K + I2 → 2KI
  2. 4Al + 3O2 → 2Al2O3
 6. C + 4NO\({\sf _3^-}\) + 4H+ → 4NO2 + CO2 + 2H2O
 7. Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

 

   

Också intressant: