Facit

Betygsgränser

Max: 25,0
Medel:  
G: 7,5
VG: 15,0
MVG 20,0

Del I. Ringa in de rätta svaren!

 1. c, d, e
 2. a, c, d, e

Del II. Frågor som bara kräver svar. Glöm inte enhet!

Ingen/felaktig enhet i svaret -1p

Räknat med avrundade siffror -0,5p

 1. Hydroxidjon (OH)
 2. pH = 8,88
 3. Endast med bromidjoner. Formel: Cl2 + 2Br → 2Cl + Br2.
 4. ox. Cu(s) → Cu2+ + 2e

  red. Au3+ + 3e → Au(s)

  redox. 3Cu(s) + 2Au3+ → 3Cu2+ + 2Au(s)

Del III. Frågor som kräver fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade formler. Glöm inte enhet!

 1. pH = 1,25 ⇒ [H+] = 10-1,15M = 0,0562341325 M

  nHCl = cHCl ⇒ V = 0,0562341325 M x 0,1 l = 0,00562341325 mol

  nkonc. HCl = nHCl

  Vkonc. HCl = nHCl / ckonc. HCl = 0,00562341325 mol / 11,8 M = 0,00407656044 l ≈ 0,48 ml

  1 poäng för rätt konc. i spädd lösning, 1 för rätt substansmängd, 1 för rätt volym konc. HCl.

 2. Buffertar fungerar så, att pH ändras knappt vid tillsats av måttliga mängder syra eller bas (1p). Därför bör pH i dest-vattnet sjunka markant vid tillsats av några ml syra, men i bufferten sjunker det nästan inte alls (1p). På samma sätt stiger pH i destvatten om man tillsätter några ml bas, men nästan inte alls i bufferten. (1p)
 3. nOH- = 2nCa(OH)2= 2 x 0,22g/74,1148g/mol = 0,00593673598 mol

  nHCl = nOH-

  VHCl = nHCl/cHCl = 0,00593673598 mol/0,153 mol/l = 0,038802196 l ≈ 39 ml

  Rätt substansmängd Ca(OH)2 – 1p; Rätt substansmängd OH – 1p; Rätt substansmängd HCl – 1p; Rätt volym HCl – 1p.

  1. I bägare A.
  2. 3Sn2+ + 2Al(s) → 3Sn(s) + 2Al3+
  3. 1 poäng för rätt mängd Al3+ som borde ha bildats, 1 poäng för rätt mängd Al3+ som faktiskt har bildats, 1 poäng för rätt koncentration, 1 poäng för rätt mängd Sn2+ som försvunnit (Sn(s) som bildats), 1 poäng för rätt mängd och koncentration Sn2+som är kvar i lösningen.

   n(Al3+) = n(Al(s)) = m(Al)/M(Al) = 0,50g/27,0g/mol = 0,0185185185 mol

   Redoxformeln ger att för varje mol bildad Al3+ gick det åt 3/2 = 1,5 mol Sn2+. Alltså gick det åt 1,5 x 0,0185185185 mol = 0,0277777777777 mol.

   n(Sn2+, start) = cV = 0,25 mol/l x 0,1 l = 0,025 mol

   Men detta är mindre än det substansmängden Sn2+ som går åt! Alltså är mängden Sn2+ begränsande: Allt Sn2+ försvinner ur lösningen. Ur redoxformeln läser vi att för varje Sn2+ som går åt, bildas 2/3 Al3+. Eftersom all Sn2+ går åt, bildas det 2/3 x 0,025 mol Al3+ = 0,016666667 mol

   c(Al3+) = n(Al3+)/V = 0,016666667 mol/0,1 l = 0,166666667 M ≈ 0,17 M

   Svar: c(Al3+) = 0,17 M; c(Sn2+) = 0 M