Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Facit

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (endast lösning).

 1. a, d, e
 2. 3,2 · 10–14 M
 3. HClO4 + H2O → ClO\({\sf _4^-}\) + H3O+
  1. H2 → 2H+ + 2e, oxidation
  2. Cr3+ + e → Cr2+, reduktion
 4. b, d
  1. Cu2+ reduceras, och Pb(s) oxideras
  2. Kopparjonen gör att ursprungslösningen är blå. Denna blåa färg försvinner efter hand. Det fasta blyet försvinner efter hand.
  1. I bägare nummer 2, med zinkkloridlösning och aluminiumbleck.
  2. Ox. Al(s) → Al3+ + 3e.

   Red. Zn2+ + 2e → Zn(s)

   Redox. 2Al(s) + 3Zn2+ → 2Al3+ + 3Zn(s)

 5. 1-klorbutan.2-klorbutan.1-klor-2-metylpropan.2-klor-2-metylpropan.
  1. pentan
  2. 4,5-dietyl-2-metylheptan
  3. Pentylpropanoat

Del II. Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler krävs.

 1. Buffertar fungerar så, att pH ändras knappt vid tillsats av måttliga mängder syra eller bas (1p). Därför bör pH i dest-vattnet sjunka markant vid tillsats av några ml syra, men i bufferten sjunker det nästan inte alls (1p). På samma sätt stiger pH i destvatten om man tillsätter några ml bas, men nästan inte alls i bufferten. (1p)
  1. 1-butanol
  2. Oxidation av 1-butanol.
 2. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
 3. Aminoetan reagerar med vatten.

  Rätt formel på aminoetan, 1p. Rätt formel på protolysen, 1p.

 4. Mg(s) + 2HCl → MgCl2(aq) + H2(g)

  \[\begin{align}n_{\text{H}^+\text{, start}} &= c_{\text{H}^+\text{, start}} \cdot V = 10^{-\text{pH}} \cdot V = \hspace{100cm} \\ &= 10^{-1,6021}\text{mol/dm}^3 \cdot 1,000\text{dm}^3 = 0,024998\text{mol}\end{align}\]

  \[n_{\text{Mg}} = \frac {m_{\text{Mg}}}{M_{\text{Mg}}} = \frac {0,03000\text{g}}{24,31\text{g/mol}} = 0,0012340601\text{mol} \hspace{100cm}\]

  För varje mol Mg går det åt 2 mol H+. Det betyder att

  \[n_{\text{H}^+\text{, reagerat}} = 2n_{\text{Mg}} \hspace{100cm}\]

  Vi får då att

  \[\begin{align}n_{\text{H}^+\text{, kvar}} &= n_{\text{H}^+\text{, start}} - n_{\text{H}^+\text{, reagerat}} = n_{\text{H}^+\text{, start}} - 2n_{\text{Mg}} = \hspace{100cm} \\ &= 0,024998\text{mol} - 2 \cdot 0,012340601\text{mol} = 0,02252988\text{mol}\end{align}\]

  och

  \[\begin{align}\text{pH} &= - \log[\text{H}^+] = -\log\left( \frac {n_{\text{H}^+\text{, kvar}}}{V} \right) = \hspace{100cm} \\ &= -\log\left( \frac {0,02252988}{1,000} \right) \approx 1,6427\end{align}\]

  Korrekt reaktionsformel, 1p. Korrekt omvandling \(\text{pH} \rightarrow c_{\text{H}^{+}}\), 1p. Korrekt beräkning av \(n_{\text{H}^{+}}\), 1p. Korrekt beräkning av antal mol H+ som återstår efter reaktion, 1p. Korrekt beräkning av pH, 1p.