Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Slutprov 2002-11-07: Kemi A I - Facit

Artikelindex

Facit

Del I. Endast lösning (svar) krävs. Glöm inte enhet!

 1. b, c
 2. b, d
 3. d
 4. d
 5. oxoniumjonen (vätejonen)
 6. a
 7. a, b
  1. BaCl2
  2. Fe2(SO4)3
 8. d
 9. 11,1 g
 10. a
 11. d

Del II. Fullständig lösning och (i förekommande fall) balanserade reaktionsformler krävs. Glöm inte enhet!

 1. NH3 + H2O \({\sf \text{NH}_4^+}\) + OH
 2. \(n_{\text{CH}_3\text{NO}_2} = \frac {m_{\text{CH}_3\text{NO}_2}}{M_{\text{CH}_3\text{NO}_2}} =\)
  \(= \frac {155 \text{g}}{(12,01+1,008 \cdot 3+14,01+16 \cdot 2) \text{g/mol}} = 2,539152087 \text{mol}\)

  \(n_{\text{O}_2} = \frac {5}{4} \cdot n_{\text{CH}_3\text{NO}_2} =\)
  \(= \frac {5}{4} \cdot 2,59152987 \text{mol} = 3,1739401 \text{mol}\)

  \(m_{\text{O}_2} = n_{\text{O}_2} \cdot M_{\text{O}_2} = 3,1739401 \text{mol} \cdot (16 \cdot 2)\text{g/mol}=\)
  \(= 101,56608348 \text{g} \approx 102 \text{g}\)

 3. Svaveldioxid har formeln SO2. (1p) Den kan lösas i vatten enligt formeln

  SO2(g) + H2O(l) → H2SO3(aq)

  eller i vatten med syrgas enligt formeln

  2SO2(g) + O2(g) + 2H2O(l) → 2H2SO4(aq) (endera av formlerna ger 1p)

  Svavelsyrlighet, H2SO3, (eller svavelsyra, H2SO4)är en syra. När svavelhaltiga bränslen förbränns i Tyskland, bildas alltså gasformig svaveldioxid, som färdas upp i luften, och löser sig i vattnet i molnen. Då bildas svavelsyrlighet (eller svavelsyra), som sedan regnar ner över Sverige i form av surt regn. (1p)

 4. \(c_{\text {tot}}= \frac {n_{\text{tot}}}{V_{\text{tot}}} = \frac {n_{\text{A}}+n_{\text{B}}}{V_{\text{tot}}} = \frac {c_{\text{A}}V_{\text{A}} + c_{\text{B}}V_{\text{B}}}{V_{\text{tot}}}\)
  \(V_{\text{tot}} = V_{\text{A}} + V_{\text{B}} \Leftrightarrow V_{\text{A}} = V_{\text{tot}} - V_{\text{B}} \Rightarrow\)
  \(\Rightarrow c_{\text{tot}} = \frac {c_{\text{A}}(V_{\text{tot}} - V_{\text{B}}) + c_{\text{B}}V_{\text{B}}}{V_{\text{tot}}} \Leftrightarrow\)
  \(c_{\text{tot}}V_{\text{tot}} = c_{\text{A}}(V_{\text{tot}}-V_{\text{B}}) + c_{\text{B}}V_{\text{B}} \Leftrightarrow\)
  \(c_{\text{tot}}V_{\text{tot}} = c_{\text{A}}V_{\text{tot}} - c_{\text{A}}V_{\text{B}} + c_{\text{B}}V_{\text{B}} \Leftrightarrow\)
  \(c_{\text{tot}}V_{\text{tot}} - c_{\text{A}}V_{\text{tot}} = -c_{\text{A}}V_{\text{B}} + c_{\text{B}}V_{\text{B}} \Leftrightarrow\)
  \((c_{\text{tot}} - c_{\text{A}})V_{\text{tot}} = (c_{\text{B}} - c_{\text{A}})V_{\text{B}} \Leftrightarrow\)
  \(V_{\text{B}} = \frac {(c_{\text{tot}} - c_{\text{A}})V_{\text{tot}}}{(c_{\text{B}} - c_{\text{A}})} \Rightarrow\)
  \(V_{\text{B}} = \frac {(0,500 \text{mol/dm}^3 - 0,296 \text{mol/dm}^3) \cdot 100 \text{ml}} {(0,769\text{mol/dm}^3-0,296\text{mol/dm}^3)} =\)
  \(= 43,128964 \text{ml} \approx 43,1\text{ml}\)
  \(V_{\text{A}} = V_{\text{tot}} - V_{\text{B}} = 100\text{ml} - 43,1\text{ml} = 56,9\text{ml}\)

  Svar: Man måste ta 56,9 ml av lösning A och 43,1 ml av lösning B.

| ▶

 

 

Också intressant: