Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är formelsamling, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. I strukturformler ska alla bindningar och atomer sättas ut, även väteatomer. Glöm inte enhet! Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilket av följande påståenden är korrekt? (1p)

  Atomer hos två isotoper har

  1. samma masstal och samma atomnummer
  2. samma masstal men olika atomnummer
  3. olika masstal och olika atomnummer
  4. samma antal protoner men olika antal neutroner
  5. samma antal neutroner men olika antal protoner
 2. Hur många isomerer med summaformel C4H9Cl finns det? (1p)
  1. 1 st
  2. 2 st
  3. 3 st
  4. 4 st
  5. 5 st
  6. 6 st
  7. 7 st
 3. Vad gäller för ∆S i följande reaktion: 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) (1p)
  1. S < 0
  2. S = 0
  3. S > 0
 4. Vilka tre av följande ämnen är rena ämnen? (3p)
  1. Kvävgas
  2. Kranvatten
  3. Brons
  4. NaCl(aq)
  5. Avjonat vatten
  6. Grafit
 5. Magnesium reagerar gärna med utspädd saltsyrVilka tre av följande påståenden om reaktionen är sanna? (3p)
  1. Det bildas magnesiumjoner.
  2. Det bildas vätgas.
  3. Strontium bör reagera med saltsyra på ungefär samma sätt som magnesium.
  4. Det bildas hydroxidjoner.
  5. Det bildas klorgas.
  6. Radon bör reagera med saltsyra på ungefär samma sätt som magnesium.
 6. Vilka tre av följande ämnen är dipoler? (3p)
  1. NH3
  2. CO2
  3. HCl
  4. C2H6
  5. C6H6
  6. CH3OH

Del II. Endast svar behöver anges. Glöm inte enhet!

 

Svar på de här frågorna ska skrivas på ett annat papper.

 1. En lösning av saltsyra har ett pH = 1,25. Vilken är [H+]? (1p)
 2. Skriv formeln för myrsyrans protolys i vatten med strukturformler! (2p)
 3. Vilken av reaktanterna i fråga 8 fungerar som bas? (1p)
 4. Hur många mol xenongas, Xe(g) finns det 1,5 dm3? Molvolymen Vm är vid det här tillfället 24,5 dm3/mol. (1p)

Del III. Fullständig uträkning krävs. Glöm inte enhet!

Svar på de här frågorna ska skrivas på ett annat papper.

 1. I ett försök löser du 2,06 g kristalliserad kopparklorid, CuCl2·2H2O, i 50,0 ml vatten. I kopparkloridlösningen stoppar du ner en bit aluminium med massan 0,107 g Då sker det en reaktion.
  1. Skriv formeln för den reaktion som sker. (1p)
  2. Vilket av ämnena i reaktionen oxideras resp. reduceras? (1p)
  3. Beräkna vilket ämne som är begränsande i reaktionen. (4p)
  4. Vilken blir koncentrationen kopparjoner efter fullgången reaktion? (3p)