Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Prov 2007-12-19 i Mol & stökiometri samt Syror & baser - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

Max: 30,0
Medel:  
G: 7,5
VG: 14,0
MVG: 19,5

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. f
 2. b, c, d

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar

Felaktig eller ingen enhet i svaret ... -1p

  1. \(m = (39,1 + 35,5)\text{u} = 74,6\text{u}\)
  2. \(n = \frac {m} {M} = \frac {12,5\text{g}} {74,6\text{g/mol}} = 0,167560322\text{mol} \approx 0,168\text{mol}\)
  3. \(N = nN_\text{A} = 2 \cdot 0,167560322\text{mol} \cdot 6,022\cdot 10^{23}\text{/mol} =\)
   \(= 2,018096515 \cdot 10^{23} \approx 2,02 \cdot 10^{23}\)
   Gett svaret 0,335 mol ... inget avdrag
  1. HClO4 + H2O → ClO4- + H3O+

   Skrivit "HClO4 + H2O = ClO4- + H3O+" ... -0,5p

   Missat någon av jonernas laddning ... -0,5p/jon

  2. \(n = cV = 0,400\text{mol/dm}^3 \cdot 0,300\text{dm}^3 = 0,120\text{mol}\)
  3. [H3O+] = 0,400 M
  4. [HClO4] = 0
 1. Nitratjonens elektronformel

  Bra bild, med tydliga bindningar – 1p; Tydligt utpekande av/förklaring till "extra" elektron – 1p.

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar/fullständig lösning. Glöm inte enhet!

 1. \(m_{\text{Co}_3\text{S}_4} = 0,85 \cdot 1000\text{kg} = 850\text{kg}\)

  \(mass\%_{\text{Co}} = \frac {58,9\cdot 3\text{u}} {(58,9 \cdot 3 + 32,1 \cdot 4)\text{u}} = 57,9154376\%\)

  \(m_{\text{Co}} = 0,579154376 \cdot 850\text{kg} = 492,2812193\text{kg} \approx 492\text{kg}\)

 2. \(n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac {m_{\text{H}_2\text{O}}} {M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac {0,454\text{g}} {(1,008\cdot2 + 16,0)\text{g/mol}} =\)

  \(= 0,025199822\text{mol}\)

  \(n_{\text{CoCl}_2} = \frac {m_{\text{CoCl}_2}} {M_{\text{CoCl}_2}} = \frac {(1-0,454)\text{g}} {(59,8+35,5 \cdot 2)\text{g/mol}} =\)

  \(\frac {0,546\text{g}} {130,8\text{g/mol}} = 0,004174312\text{mol}\)

  \(\frac {n_{\text{H}_2\text{O}}} {n_{\text{CoCl}_2}} = \frac {0,025199822\text{mol}} {0,004174312\text{mol}} = 6,036880526 \approx 6\)

  Alltså måste den rätta formeln vara CoCl2·6H2O.

 3. 2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O

  \(n_{\text{C}_8\text{H}_18} = \frac {m_{\text{C}_8\text{H}_18}} {M_{\text{C}_8\text{H}_18}} = \frac {56200\text{g}} {(12 \cdot 8 + 1,008 \cdot 18)\text{g/mol}} =\)

  \(= 492,3605271\text{mol}\)

  Reaktionsformeln ger att:

  \(n_{\text{CO}_2} = 8n_{\text{C}_8\text{H}_18} = 8 \cdot 492,3605271\text{mol} =\)

  \(= 3938,884216\text{mol}\)

  och

  \(m_{\text{CO}_2} = n_{\text{CO}_2}M_{\text{CO}_2} =\)

  \(= 3938,884216\text{mol} \cdot (12,0 + 16,0 \cdot 2)\text{g/mol}\)

  \(= 173310,90524\text{g}\)

  \(m_{\text{CO}_{2}\text{, 12 man}} = m_{\text{CO}_2} \cdot 12 = 173310,90524\text{g} \cdot 12 =\)

  \(= 2079730,86288\text{g} \approx 2,08\text{ton}\)

 4. Mg(s) + 2H+ → Mg2+(aq) + H2(g)

  \(n_{\text{H}^+\text{, f. reakt.}} = cV = 2,500\text{mol/dm}^3 \cdot 0,010\text{dm}^3 =\)

  \(= 0,0250\text{mol}\)

  och

  \(n_{\text{Mg}} = \frac {m_{\text{Mg}}} {M_{\text{Mg}}} = \frac {0,103\text{g}} {24,3\text{g/mol}} = 0,004238683\text{mol}\)

  Substansmängden vätejoner som reagerar är:

  \(n_{\text{H}^+} = 2n_{\text{Mg}} = 2 \cdot 0,004238683\text{mol} = 0,008477366\text{mol}\)

  Substansmängden vätejoner som är kvar blir då:

  \(n_{\text{H}^+\text{e. reakt.}} = n_{\text{H}^+\text{f. reakt.}} - n_{\text{H}^+} =\)

  \(= (0,0250 - 0,008477366)\text{mol} = 0,016522634\text{mol}\)

  och vätejonkoncentrationen:

  \([\text{H}^+] = \frac {n_{\text{H}^+\text{e. reakt.}}} {V} = \frac {0,016522634\text{mol}} {0,010\text{dm}^3} =\)

  \(= 1,652263374\text{mol/dm}^3 \approx 1,65\text{M}\)

| ▶

 

   

Också intressant: