Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Läxförhör 2008-06-02 i Termokemi

Artikelindex

Facit till Läxförhör A

Betygsgränser

Max: 6,0
Medel:  
G: 3,0
VG: 4,5
MVG: **Kan ej sättas**

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. b, c, d

Del II. Endast svar behöver anges. Glöm inte enhet!

 
 1. 250kJ

Del III. Fullständig uträkning krävs. Glöm inte enhet!

 1. \(q = Cm \Delta T \Leftrightarrow \Delta T = \frac {q}{Cm_{\text{tot}}}\)

  och

  \(q = \Delta Hn_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = \Delta H \cdot \frac {m_{\text{NH}_4\text{NO}_3}}{M_{\text{NH}_4\text{NO}_3}}\)

  vilket ger oss att

  \(\Delta T = \frac {\Delta H \cdot \frac {m_{\text{NH}_4\text{NO}_3}}{M_{\text{NH}_4\text{NO}_3}}}{Cm_{\text{tot}}}\)

  \(\Delta H = 26,5\text{kJ/mol}\)

  \(m_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = 50,0\text{g}\)

  \(M_{\text{NH}_4\text{NO}_3} = (14,0\cdot 2 + 1,008 \cdot 4 + 16,0 \cdot 3)\text{g/mol} =\)

  \(= 80,032\text{g/mol}\)

  \(C = 4,1\frac {\text{J}}{gK}\)

  \(m_{\text{tot}} = (50,0 + 950)\text{g} = 1000\text{g}\)

  \(\Delta T = \frac {26500\text{J/mol} \cdot \frac {50,0\text{g}}{80,032\text{g/mol}}}{4,1\frac{\text{J}}{\text{gK}} \cdot 1000\text{g}} = 4,0380189\text{K}\)

  \(T_{\text{efter}} = 25,2^{\circ}\text{C} - 4,0380189^{\circ}\text{C} =\)

  \(= 21,16198106^{\circ}\text{C} \approx 21,2^{\circ}\text{C}\)

  Rätt beräkning av q – 1p; rätt beräkning av ∆T – 1p; Rätt beräkning av Tefter – 1p.

 

   

Också intressant: