Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Läxförhör 2008-06-02 i Termokemi

Artikelindex

Läxförhör B 2008-06-02 i Termokemi för Nv1B

Tid: 20 minuter

Tillåtna hjälpmedel är utdelat periodiskt system, miniräknare, papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Några användbara samband

Molmassa

\(M = \frac {m}{n}\)

M är molmassan i g/mol

m är massan i g

n är substansmängden i mol

Avogadros konstant

\(N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23}\text{/mol}\)

Avgiven värmemängd

\(q = Cm \Delta T\)

q är den avgivna värmemängden i J

C är lösningens värmekapacitet i J·g-1·K-1

m är massan i g

T är temperaturförändringen i K

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 
 1. Vilka tre av följande reaktioner är endoterma? (3p)
  1. 2H2O + 2Cl + energi → 2OH + H2 + Cl2
  2. 2H2(g) + O2(g) → H2O; ∆H = -285,8kJ
  3. fotosyntesen
  4. förbränning av socker
  5. vatten avdunstar
  6. 2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O + 1299kJ

Del II. Endast svar behöver anges. Glöm inte enhet!

 1. Klorgas kan reagera med syrgas och bilda kloroxid enligt följande formel:

  Cl2(g) + O2(g) + 276kJ → 2ClO(s)

  Vad blir ∆H för bildning av en mol kloroxid? (1p)

Del III. Fullständig uträkning krävs. Glöm inte enhet!

 1. När ammoniumnitrat, NH4NO3(s), löses i vatten är ∆H = 26,5kJ/mol för reaktionen \({\sf \text{NH}_4\text{NO}_3\text{(s)} \xrightarrow{\text{ H}_2\text{O }} \text{NH}_4\text{NO}_3\text{(aq)}}\). Om du löser 25,0 g ammoniumnitrat i 475 g vatten med temperaturen 22,5°C, hur mycket sjunker temperaturen då maximalt? Lösningens värmekapacitet är 4,1 J·g-1·K-1. (3p)

 

   

Också intressant: