Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal, miniräknare och formelsamling.

 • Alla reaktionsformler ska vara balanserade med minsta möjliga heltalskoefficienter.
 • Glöm inte enhet.

Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande reaktioner är exoterma? (1p)
  1. 2H2O + 2Cl + energi → 2OH + H2 + Cl2
  2. förbränning av socker
  3. 2H2(g) + O2(g) → H2O; ∆H = -285,8kJ
  4. 2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O + 1299kJ
  5. fotosyntesen
  6. vatten avdunstar
 2. Vilka två av följande påståenden om endoterma reaktioner är sanna? (1p)
  1. I en endoterm reaktion har produkterna större energiinnehåll än reaktanterna
  2. I en endoterm reaktion är ∆H < 0
  3. En endoterm reaktion är aldrig spontan
  4. Vid en endoterm reaktion upptas värme

Del II. Endast svar ska anges

 
 1. Skriv formeln för saltsyrans protolys i vatten, och skriv namnet på de produkter som bildas. (2p)
 2. Vad blir pH i en 0,00350 mol/dm3 lösning av salpetersyra? (1p)

Del III. Frågor som kräver fullständig lösning. Glöm inte enhet!

Svar på de här frågorna ska skrivas på annat papper.

 1. Du löser upp 4,25 g bariumhydroxid, Ba(OH)2, i vatten och späder upp till 0,500 dm3.
  1. Skriv formeln för bariumhydroxidens upplösning i vatten! (1p)
  2. Beräkna koncentrationen hydroxidjoner, [OH], i lösningen. Ange svaret i mol/dm3 eller M. (3p)
  3. Beräkna lösningens pOH. (1p)
  4. Beräkna lösningens pH. (1p)
 2. Den elake Magnus tänker lösa upp ett 450 miljoner år gammalt fossil i saltsyra. Fossilet väger 3,243 g. Skriv formeln för kalciumkarbonatets upplösning i saltsyra. Beräkna sedan hur stor volym 2,50 M saltsyra Magnus minst behöver för att lösa upp det. Du kan anta att fossilet består av 100 % kalciumkarbonat, CaCO3. (4p)
 3. När ammoniumnitrat, NH4NO3(s), löses i vatten är ∆H = 26,5 kJ/mol för reaktionen

  NH4NO3(s) \({\sf \xrightarrow{\text{[H}_2\text{O]}}}\) NH\({\sf _4^+}\)(aq) + NO\({\sf _3^-}\)(aq)

  Om du löser 25,0 g ammoniumnitrat i 475 g vatten med temperaturen 22,5 °C, hur mycket sjunker temperaturen då maximalt? Lösningens värmekapacitet är \(4,1 \frac{\text{J}}{\text{g}\cdot\text{K}}\). (3p)