Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Måndag

70 minuter lektion

Onsdag

70 minuter lektion

Torsdag

80 minuter lab

34

22-aug

 • Ö-dag – skolstart

24-aug

 • 1. Introduktion till kemin.

25-aug

 • 2. Risker vid laboratoriearbete
 • Lab: Säkerhet och labutrustning (Instruktioner på It's Learning)

35

29-aug

 • Den gudomliga konsten. Vad är kemi? Från magi till vetenskap. Kemins delområden.

31-aug

 • 3. Kunskap om materia. Ett urämne eller fyra element. Den moderna kemins födelse

01-sep

 • Lab: Volymmätning

36

05-sep

 • 4. Kunskap om materia. Atommodeller – Atomer är inte odelbara, Elektronen upptäcks, Det mesta är tomrum, Atomer tar emot och avger energi, Elektronerna rör sig oregelbundet

07-sep

 • 5. Kunskap om materia. Atommodeller – Lika men ändå olika, Mer om atomernas byggstenar, Masstal och atomnummer.
 • (Radioaktiva isotoper. Klyvningsprodukter från uran-238)
 • Några viktiga begrepp – Materia kan vägas, Rena ämnen och blandningar, Homogena blandningar, Heterogena blandningar.

08-sep

 • Förberedelse: Att skilja på ämnen i en blandning

37

12-sep

 • 6. Kunskap om materia. Några viktiga begrepp – Kemiska reaktioner, reaktionsformler, Aggregationsformer, Den absoluta nollpunkten.
 • (Kunskap om materia. Radioaktiva isotoper – Klyvningsprodukter från kol-14, Halveringstid, Kol-14 avslöjar åldern.)

14-sep

 • 7. Periodiska systemet. Grundämnen grupperas. Elektronernas betydelse - Elektronstrukturer.

15-sep

 • Lab: Att skilja på ämnen i en blandning

38

19-sep

 • 8. Periodiska systemet. Elektronernas betydelse – Elektronmönster i det periodiska systemet, Valenselektroner, Elektronformler. Periodiska systemet berättar – Huvudgrupper och undergrupper, Atomernas byggnad, Radioaktiva ämnen, Metall, halvmetall och ickemetall.

21-sep

 • 9. Förberedelse: Reaktiviteten hos magnesium och kalcium

22-sep

 • Lab: Reaktiviteten hos magnesium och kalcium

39

26-sep

 • 10. Grundämnenas släktskap. Ädelgaser.

28-sep

 • 11. Periodiska systemet. De åtta huvudgrupperna – Alkalimetallerna, Alkaliska jordartsmetallerna.

29-sep

 • Förberedelse:  Reaktionen mellan magnesium och saltsyra

40

03-okt

 • KU-dag

05-okt

 • 12. Periodiska systemet. De åtta huvudgrupperna – Borgruppen, Kolgruppen, Kvävegruppen.

06-okt

 • Öppen laboration: Reaktionen mellan magnesium och saltsyra

41

10-okt

 • 13. Periodiska systemet. De åtta huvudgrupperna – Syregruppen, Halogenerna, Ädelgaserna.

12-okt

 • 14. Atomer håller ihop. Jonbindning i salter – Jonbindning, Magnesiumklorid, Metaller bildar salter med ickemetaller, Atomjoner, sammansatta joner.

13-okt

 • .

42

17-okt

 • 15. Atomer håller ihop. Jonbindning i salter – Hur stor laddning kan en jon ha, Grundämnen bildar joner olika lätt, Atomjoners storlek, Jonbindningars styrka, Vad är saltvatten, Förmåga att leda elektrisk ström.

19-okt

 • 16. Atomer håller ihop. Jonbindning i salter – Att skriva formler för jonföreningar. Kovalent bindning i molekyler – Molekyler av endast ett grundämne: Väte, halogener.

20-okt

 • .

43

24-okt

 • 17. Repetition inför prov den 26 oktober

26-okt

 • 18. Prov: Kemins grunder

27-okt

 • Atomer håller ihop. Kovalent bindning i molekyler – Molekyler av endast ett grundämne: Kväve, syre, fosfor, svavel, kol.

44

31-okt

 • Höstlov!

02-nov

 • Höstlov!

03-nov

 • Höstlov!

45

07-nov

 • 19. Atomer håller ihop. Olika grundämnen i samma molekyl – Den märkliga vattenmolekylen.

09-nov

 • 20. Atomer håller ihop. Olika grundämnen i samma molekyl – Molekylernas form.

10-nov

 • Lab: Framställning av ett salt

46

14-nov

 • 21. Atomer håller ihop. Olika grundämnen i samma molekyl – Oskarp gräns mellan kovalent bindning och jonbindning. Namn på kemiska föreningar. Bindningar mellan molekyler – Dipol-dipol-bindning.

16-nov

 • 22. Atomer håller ihop. Bindningar mellan molekyler – van der Waalsbindning, Vätebindning.

17-nov

 • Ö-dag

47

21-nov

 • 23. Atomer håller ihop. Metallbindning. (s. 110-111). Kolföreningarnas kemi – kolväteserien.

23-nov

 • 24. Atomer håller ihop. Kolföreningarnas kemi – Alkaner

24-nov

 • .

48

28-nov

 • 25. Atomer håller ihop. Kolföreningarnas kemi – Alkoholer
 • Att skriva reaktionsformler. Från ordformel till teckenformel.
 • Prov: Moderna språk

30-nov

 • 26. Att skriva reaktionsformler. Salter och reaktionsformler
 • Prov: Moderna språk

01-dec

 • .
 • Prov: Moderna språk

49

05-dec

 • 27. Prov: Kemisk bindning

07-dec

 • 28. Kemiska beräkningar. Räkna med atommassenheten. Räkna med substansmängd – Molmassa.

08-dec

 • .

50

12-dec

 • 29. Kemiska beräkningar. Räkna med substansmängd – Sambandet mellan massa och substansmängd, Kristallvatten.

14-dec

 • 30. Kemiska beräkningar. Räkna med substansmängd – Några salter med kristallvatten. Föreningars sammansättning – Masshalt.

15-dec

 • .

51

19-dec

 • 31. Kemiska beräkningar. Föreningars sammansättning – Empirisk formel. Räkna med reaktionsformler.

21-dec

 • 32. Kemiska beräkningar. Räkna med reaktionsformler. Blandningars halt – Masshalt, Volymhalt

22-dec

 • .

52

26-dec

 • Jullov! o<:-)

28-dec

 • Jullov! o<:-)

29-dec

 • Jullov! o<:-)

1

02-jan

 • Jullov! o<:-)

04-jan

 • Jullov! o<:-)

05-jan

 • Jullov! o<:-)

2

09-jan

 • Jullov! o<:-) ku-dag

11-jan

 • 33. Kemiska beräkningar. Blandningars halt – Koncentration

12-jan

 • .