Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 2

v.

Tisdag

75 min. lab./lektion

180 min em-aktiviteter

Torsdag

75 min. lab./lektion

3

17-jan

 • 1. Sambandet mellan substansmängd och massa. Kristallvatten. (s. 131-133)

19-jan

 • 2. Lab.: "Molrör" – Beräkningar på sambandet m = Mn
 • Prov FyA, Fy1, Na (em)

4

24-jan

 • 3. Några salter med kristallvatten. Föreningars sammansättning. Masshalt. Empirisk formel. (s. 134-137)

26-jan

 • 4. Empirisk formel (forts.). Räkna med reaktionsformler. Blandningars halt. (s. 138-141)

5

31-jan

 • 5. Lab.: Kristallvattenhalten i alun

02-feb

 • 6. Blandningars halt (forts., s. 142-145)

6

07-feb

 • 7. Syror och baser. Kemi till vardags. Syror och sura lösningar. Väteklorid och saltsyra (forts.) (s. 159-163)

09-feb

 • 8. Lab.:

7

14-feb

 • 9. Prov: Kemiska beräkningar

16-feb

 • 10. Koncentrerad saltsyra. Svavelsyra. (s. 164-167)

8

21-feb

 • Sport­lov!

23-feb

 • Sport­lov!

9

28-feb

 • 11. Lab.:
 • Provvecka, moderna språk

01-mar

 • 12. Salpetersyra. Baser och basiska lösningar. (s. 168-172)
 • Provvecka, moderna språk

10

06-mar

 • 13. Ammoniak. Neutralisation. pH. (s. 173-175, 180-182)

08-mar

 • 14. Lab.:

11

13-mar

 • 15. Mätning av pH. (s. 183-185)

15-mar

 • Ö-dag, UVS

12

20-mar

 • 16. Syrabastitrering (s. 186+189-190)
 • Prov Ma2C Na1 (dag?)

22-mar

 • 17. Lab.:

13

27-mar

 • 18. Karboxylsyror (s. 277-278)

29-mar

 • 19. Buffertsystem (s. 191-194)

14

03-apr

 • Påsklov!

05-apr

 • Påsklov!

15

10-apr

 • 20. Lite mer om kemiska reaktioner. Termokemi. (s. 203-206)

12-apr

 • 21. Lab.:

16

17-apr

 • 22. Att mäta energiomsättning. Entalpi. (s. 207-212)

19-apr

 • 23. Oxidation och reduktion. Oxidationstal. (s. 219-222)

17

24-apr

 • 24. Prov: Syror och baser + Termokemi

26-apr

 • 25. Lab.:

18

01-maj

 • 1:a maj!

03-maj

 • 26. Oxidationstalsmetoden. Oxidationsmedel och reduktionsmedel. Galvaniska element (s. 223-227)
 • NP En5, del C, år 1

19

08-maj

 • KU-dag

10-maj

 • 27. Zink-kopparelementet. Elektrodpotentialer och emk. (s. 228-231)

20

15-maj

 • 28. Emk för olika galvaniska element (s. 232-235)

17-maj

 • Kristi Him­mel­färds dag!

21

22-maj

 • 29. Lab.:

24-maj

 • 30. Korrosion (s. 237-240)

22

29-maj

 • 31. Elektrolys (s. 242-244)
 • Prov Ke1, Na1

31-maj

 • 32. Fördjupningsarbete

23

05-jun

 • 33. Fördjupningsarbete
 • Prov FyA, Na1

07-jun

 • 34. Fördjupningsarbete

24

12-jun

 • Ö-dag, utspark

14-jun

 • 35. Fördjupningsarbete