Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Måndag
(85 min. lab./lekt.)

Onsdag
(85 min. lab./lekt.)

34

20-aug

22-aug

 • Skolstart!
  >:-)

35

27-aug

 • 1. Introduktionslektion

29-aug

 • 2. Kapitel 1. Den gudomliga konsten. (s. 7-14)

36

03-sep

 • 3. Lab 1: Säkerhet & labutrustning

05-sep

 • 4. Kapitel 2. Kunskap om materia. Materia och filosofi. Den moderna kemins födelse. (s. 17-23)

37

10-sep

 • 5. Kapitel 2. Atommodeller. (s. 24-29)

12-sep

 • 6. Lab 2: Volymmätning

38

17-sep

 • 7. Kapitel 2. Masstal.
 • Rena ämnen och blandningar.
 • Kemiska föreningar. (s. 30 + 34-37)

19-sep

 • 8. Kapitel 2. Aggregationsformer. (s. 38-39)
 • Kapitel 3. Periodiska systemet. Grundämnena grupperas. (s. 47-49)

39

24-sep

 • 9. Lab 3: Att skilja ämnen i en blandning: Vilken är andelen järnfilspån, sand och salt i en blandning?

26-sep

 • 10. Kapitel 3. Elektronernas betydelse. Periodiska systemet berättar. (s. 50-55)

v.

Måndag
(85 min. lab./lekt.)

Onsdag
(85 min. lab./lekt.)

40

01-okt

 • 11. Kapitel 3. Aggregationsformer. Atommassor. Reaktionsbenägenhet. De åtta huvudgrupperna.
 • Alkalimetallerna. (s. 56-60)

03-okt

 • 12. Lab 4: Öppen laboration: Vad bildas när magnesium reagerar med saltsyra?

41

08-okt

 • 13. Kapitel 3. De alkaliska jordartsmetallerna. Borgruppen. Kolgruppen. Kvävegruppen. (s. 61-66)
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

10-okt

 • 14. Kapitel 3. Syregruppen. Halogenerna.
 • Ädelgaserna. (s. 68-70)
 • Kapitel 4. Atomer håller ihop. Jonbindning i salter. (s. 77-79)
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

42

15-okt

 • 15. Lab 5: Jämförelse av reaktiviteten hos magnesium och kalcium (fullständig laborationsrapport)

17-okt

 • 16. Kapitel 4. Jonbindning i salter (forts.) (s. 80-84)

43

22-okt

 • 17. Prov 1: Kemins grunder (40 minuter)
 • Kapitel 4. Jonbindning i salter (forts.). Kovalent bindning i molekyler. (s. 85-86)

24-okt

 • 18. Lab 6: Framställning av ett salt

44

29-okt

 • Höstlov!

31-okt

 • Höstlov!

v.

Måndag
(85 min. lab./lekt.)

Onsdag
(85 min. lab./lekt.)

45

05-nov

 • NA1 – etikprojekt

07-nov

 • NA1 – etikprojekt

46

12-nov

 • 19. Kapitel 4. Kovalent bindning i molekyler (forts.) (s. 87-91)
 • Kapitel 4. Olika grundämnen i samma molekyl. (s. 93-94)

14-nov

 • 20. Kapitel 4. Olika grundämnen i samma molekyl (forts.) (s. 95-99)
 • Kapitel 4. Olika grundämnen i samma molekyl (forts.) (s. 100-101)

47

19-nov

 • 21. Lab 7: Kemisk bindning – Stationslab
 • Enskild betygsinfo

21-nov

 • KU-dag

48

26-nov

 • 22. Kapitel 4. Olika grundämnen i samma molekyl (forts.) Namn på kemiska föreningar. Bindningar mellan molekyler. (s. 102-105)
 • Kapitel 4. Bindningar mellan molekyler (forts.) (s. 106-107)
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

28-nov

 • 23. Kapitel 11. Kolföreningarnas kemi. Kolväten. (s. 261-263)
 • Kapitel 11. Kolväten (forts.) ”Lika löser lika.” (s. 264-266)
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

v.

Måndag
(85 min. lab./lekt.)

Onsdag
(85 min. lab./lekt.)

49

03-dec

 • 24. Lab 8a: Lab med ris och bönor
 • Lab 8b: Övning i formelskrivning

05-dec

 • 25. Kapitel 4 + 11. Bindningar mellan molekyler (forts.). Alkoholer. (s. 107-108 + 274)
 • Kapitel 4 + 11. Alkoholer (forts.) Bindningar mellan molekyler (forts.) (s. 275 + 109)

50

10-dec

 • 26. Lab 9: Alkoholers egenskaper (Liber nr. 24)

12-dec

 • 27. Kapitel 4. Metallbindningar. (s. 110-111)
 • Kapitel 5. Att skriva reaktionsformler. Från ordformel till teckenformel. Salter och reaktionsformler. Bildning av natriumklorid. Lättlösliga och svårlösliga salter. (s. 119-124)

51

17-dec

 • 28. Prov 2: Kemisk bindning (40 minuter)
 • Kapitel 6. Kemiska beräkningar. Räkna med atommassenheten. Räkna med substansmängd. (s. 127-129)

19-dec

 • 29. Kapitel 6. Molmassa. Sambandet = Mn. (s. 130-132)

52

24-dec

 • Jullov! o<:-)

26-dec

 • Jullov! o<:-)
 • Annandag jul

1

31-dec

 • Jullov! o<:-)

02-jan

 • Jullov! o<:-)

2

07-jan

 • KU-dag
 • Prövningar

09-jan

 • 30. Lab 10a: Fällningslaboration
 • Lab 10b: ”Molrör” – Beräkningsövningar på sambandet m = Mn

3

14-jan

 • 31. Kapitel 6. Kristallvatten. (s. 133-135)

16-jan

 • 32. Kapitel 6. Föreningars sammansättning. (s. 136-138)
 • Lilla Öppet Hus 17-19

 Period 2

v.

Måndag

(85 min. lab./lekt.)

Onsdag

(85 min. lab./lekt.)

Torsdag

4

21-jan

 • 33. Lab 11: Bestämning av kristallvattenhalten i alun

23-jan

 • 34. Kapitel 6. Räkna med reaktionsformler. (s. 139-140)

24-jan

5

28-jan

 • 35. Kapitel 6. Blandningars halt. (s. 141-143)

30-jan

 • 36. Kapitel 6. Bereda en lösning med en bestämd koncentration. (s. 144-145)

31-jan

6

04-feb

 • 37. Lab 12: Framställning av en lösning med en bestämd koncentration

06-feb

 • 38. Kapitel 6. Gasers löslighet i vatten. (s. 149)
 • Kapitel 7. Syror och baser. Kemi till vardags. Syror och sura lösningar. (s. 159-161)

07-feb

7

11-feb

 • 39. Lab 13: Koppars reaktion med svavel

13-feb

 • 40. Prov 3: Kemiska beräkningar

14-feb

8

18-feb

 • Sportlov!

20-feb

 • Sportlov!

21-feb

 • Sportlov!

9

25-feb

 • 41. Kapitel 7. Syror och sura lösningar (forts.). (s. 162-167)
 • Provvecka, moderna språk

27-feb

 • 42. Kapitel 7 + 11. Syror och sura lösningar (forts.). Karboxylsyror. (s. 168-170 + 277-278)
 • Provvecka, moderna språk

28-feb

 • Provvecka, moderna språk

v.

Måndag
(85 min. lab./lekt.)

Onsdag
(85 min. lab./lekt.)

Torsdag

10

04-mar

 • 43. Lab 14: Sönderdelning av natriumvätekarbonat.

06-mar

 • 44. Kapitel 7. Syror och sura lösningar (forts.). Baser och basiska lösningar. Neutralisation. (s. 171-175)

07-mar

11

11-mar

 • KU-dag

13-mar

 • 45. Kapitel 7. pH. (s. 180-182 + 184-185)
 • IV-prov

14-mar

 • Ö-dag – Utvecklingssamtal

12

18-mar

 • 46. Lab 15: pH och vätejonkoncentration i några vanliga varor

20-mar

 • 47. Kapitel 7. Syrabastitrering. (s. 186-190)

21-mar

13

25-mar

 • Påsklov!

27-mar

 • Påsklov!

28-mar

 • Påsklov!

v.

Måndag
(85 min. lab./lekt.)

Onsdag
(85 min. lab./lekt.)

Torsdag

14

01-apr

 • Annandag påsk – Påsklov!

03-apr

 • 48. Kapitel 7. Buffertsystem. (s. 191-193)
 • Kapitel 8. Lite mer om kemiska reaktioner. Värme ut eller in? Exo- och endoterma reaktioner. (s. 203-205)

04-apr

15

08-apr

 • 49. Lab 16: Syrabastitrering

10-apr

 • 50. Kapitel 8. Specifik värmekapacitet. Entalpi. (s. 206-210 (inklusive Utblick s. 206))

11-apr

16

15-apr

 • 51. Kapitel 8. Entalpi (forts.). Entropi. (s. 211-212 (inklusive Utblick s. 212))
 • Kapitel 9. Oxidation och reduktion. Redoxreaktioner. Uppkomst av molekyler. (s. 219-220)

17-apr

 • 52. Lab 17: Neutralisationsvärme med Vernier

18-apr

17

22-apr

 • 53. Prov 4: Syror och baser + Termokemi.

24-apr

 • 54. Kapitel 9. Oxidationstal. Oxidationsmedel och reduktionsmedel. (s. 220-225)

25-apr

v.

Måndag
(85 min. lab./lekt.)

Onsdag
(85 min. lab./lekt.)

Torsdag

18

29-apr

 • 55. Kapitel 9. Galvaniska element. (s. 227-231)

01-maj

 • 1:a maj!

02-maj

19

06-maj

 • 56. Lab 17: Elektrokemiska spänningsserien (Liber nr. 18)

08-maj

 • 57. Kapitel 9. Emk för olika element. Vätgaselektroden. Normalpotentialer. Korrosion. (s. 232-238)

09-maj

 • Kristi Himmelfärds dag

20

13-maj

 • 58. Kapitel 9. Korrosion (forts.). Elektrolys. (s. 239-244)

15-maj

 • 59. Lab 18: Elektrolys av kopparklorid
 • NP En5 reading, listening år1

16-maj

21

20-maj

 • 60. Repetition inför Gemensamt prov
 • Fördjupningsprojekt i kemi

22-maj

 • 61. Repetition inför Gemensamt prov
 • Fördjupningsprojekt i kemi

23-maj

 • NP Ma2c NA1

22

27-maj

 • 62. Repetition inför Gemensamt prov
 • Fördjupningsprojekt i kemi
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

29-maj

 • 63. Repetition inför Gemensamt prov
 • Fördjupningsprojekt i kemi
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

30-maj

 • Gemensamt prov, Kemi 1 (13:00-15:30)
 • IV-prov
 • Provvecka, moderna språk

23

03-jun

 • 64. Lab 19: Experimentell provuppgift – lösningars koncentration

05-jun

 • 65. Fördjupningsprojekt i kemi

06-jun

 • Nationaldagen!

24

10-jun

 • 66. Fördjupningsprojekt i kemi

12-jun

 • 67. Avslutning. Återlämning av prov.

13-jun