Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning och pedagogiskt syfte

Kemi är studiet av materia, och hur materia förändras. Något som de allra första kemisterna gjorde var att identifiera skillnaden mellan kemiska föreningar och blandningar, och att identifiera olika typer av blandningar. I den här demonstrationen där järn reagerar med svavel för att bilda järnsulfid får eleverna se exempel på en blandning och en kemisk förening, hur de skiljer sig åt, och hur man kan se att det sker en kemisk reaktion.

Material

 • Brännare
 • Värmetåligt provrör
 • Stativ med muff och klämmare
 • Sked
 • Stavmagnet med skydd, t.ex. en plastpåse
 • Bakform med järnpulver, 5g
 • Bakform med svavelpulver, 3g

Järnsulfid, FeS.Järnsulfid, FeS.

Gör såhär

 1. Visa upp järnpulvret för eleverna. Be eleverna identifiera några egenskaper hos järnpulvret, t.ex. magnetism, aggregationsform, färg o.s.v..
 2. Sätt skyddet för magneten och visa att järnpulvret är magnetiskt.
 3. Visa upp svavelpulvret för eleverna, och be dem identifiera några egenskaper hos svavlet.
 4. Sätt skyddet för magneten och visa att svavlet inte är magnetiskt.
 5. Häll över svavlet till järnet och blanda runt. Fråga eleverna:
  • Har det skett någon kemisk reaktion? Hur kan man veta det?
  • Är det vi ser en blandning eller en kemisk förening? Hur kan man veta det? (Visa vid behov!)
  • Är blandningen homogen eller heterogen? Hur kan man se det?
 6. Häll över blandningen i provröret.
 7. Montera provröret i stativet, över brännaren.
 8. Upphetta blandningen. Avbryt upphettningen så fort man ser att det sker en reaktion.  Be eleverna lägga märke till att reaktionen fortsätter trots att brännaren stängts av.
 9. Fråga eleverna, är det som är kvar i provröret en kemisk förening eller en blandning? Hur kan man veta det? Visa vid behov.

  (Eventuellt måste provröret krossas med en hammare. Järnsulfiden, FeS, är inte magnetisk, men spår av oreagerat järn kan finnas kvar. Det kan också bildas järn(II,III)sulfid, vilket är magnetiskt.)

Diskutera med eleverna!

 • Vad händer med blandningen när den upphettas? Ange först ordformel, och översätt den sedan till kemiska tecken.
 • Hur kan man se att en blandning av Fe och S inte är samma sak som den kemiska föreningen FeS?
 • Hur kan man se att det sker en kemisk reaktion?

Beroende på hur långt man har kommit i kursen kan man också diskutera till exempel följande:

 • Varför måste blandningen upphettas för att det ska ske en reaktion?
 • Är reaktionen exoterm eller endoterm?

Riskanalys

Demonstrationen är måttligt riskfylld. Vid upphettningen bildas svavelångor som är irriterande. Därför ska experimentet utföras under draghuv. Se till att provröret är vinklat, och inte riktat mot någon när upphettningen sker.