Inledning

Du har fått ut en blandning av sand, salt, sand och vatten. Din uppgift är att på något sätt skilja dem åt, så att du i slutändan står med lite ren olja, rent vatten, ren sand och rent salt. Föreslå och genomför ett experiment, som separerar de olika ämnena från varandra. Använd det du vet om de kemikalier vi redan stött på och använt på kemilektionerna!

Du får inte börja experimentera förrän din lärare godkänt ditt försök!

Resultatet av en lyckad separation: Järn, sand och salt i varsin hög. Resultatet av en lyckad separation: Järn, sand och salt i varsin hög.

Material

Kemikalier

  • 50 ml-bägare med sand/salt/vatten/oljeblandning

Annan materiel

  • Avgör själv!

Redovisning

Skriv en laborationsrapport enligt särskilda instruktioner. Labrapporten kan skrivas två & två (med din labpartner).

Riskanalys

Inget av ämnena medför någon särskild risk. Rester från laborationen kan slängas eller spolas ut i vasken.