Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

I den här laborationen ska du undersöka några alkoholers löslighet i vatten, lågfärg och brännbarhet. Med hjälp av din undersökning ska du

 1. ta reda på vilken den okända alkoholen är
 2. formulera tre meningar på formen "ju … desto …" om alkoholernas löslighet i vatten, lågfärg, brännbarhet och kokpunkter.
 3. förklara orsaken till de tre meningarna ovan.

Material

Droppflaskor med följande alkoholer

 • metanol
 • etanol
 • 1-propanol
 • 1-butanol
 • 1-pentanol
 • glykol
 • glycerol
 • okänd alkohol

Annan materiel

 • provrör med proppar
 • degellock
 • provrörsställ

Modell av en metanol-molekyl. Modell av en metanol-molekyl.

Gör såhär

Gör en labinstruktion inklusive riskanalys till dig själv, som berättar hur du ska undersöka de olika alkoholernas löslighet i vatten, brännbarhet och lågfärg. 

Du får inte börja experimentera innan din lärare har gett dig klartecken!

Redovisning

Redovisa dina resultat i en snygg tabell där du för in dina experimentresultat. Ta med de olika ämnenas kokpunkter och strukturformler i tabellen. Fyll på med dina meningar på formen "ju … desto …" och förklaringarna enligt punkt 1-3 i inledningen.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen läst om i Stålhandske m.fl.: Lärarhandledning till Gymnasiekemi B, Liber. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.