Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

En del joner bildar föreningar som är mycket svårlösliga i vatten. Målet med den här laborationen är att undersöka några sådana föreningar. Du ska också öva dig i att skriva reaktionsformler.

Materiel

Kemikalier

Annan materiel

Droppflaskor med

 • Natriumsulfatlösning, Na2SO4(aq)
 • Bariumkloridlösning, BaCl2(aq)
 • Bariumnitratlösning, Ba(NO3)2(aq)
 • Kaliumkloridlösning, KCl(aq)
 • Kaliumjodidösning, KI(aq)
 • Natriumhydroxidlösning, NaOH(aq)
 • Magnesiumsulfatlösning, MgSO4(aq)
 • Silvernitratlösning, AgNO3(aq)

Provplatta

Gör såhär

 1. Släpp en droppe från av en av lösningarna på provplattan. 
 2. Släpp en droppe från en annan av lösningarna på provplattan.
  • OBS 1: Det är mycket viktigt att dropprören hela tiden hålls lodrätt, så att inte lösningarna rinner in i gummitutan!
  • OBS 2: Det är mycket viktigt att droppröret inte kommer i kontakt med vätskeytan! Om den gör det, kommer lösningen att kontamineras (förorenas).
 3. Bildades det någon fällning i provplattan?
  • Om det gjorde det, så skriv ett "JA" på rätt ställe i rutnätet nedan.
  • Om det inte gjorde det så skriv ett "–" på rätt ställe i rutnätet nedan.
 4. Upprepa försöket i alla möjliga kombinationer av de sju lösningarna.
  BaCl2 Ba(NO3)2  KCl KI NaOH MgSO4 Na2SO4
Ba(NO3)2              
KCl              
KI              
NaOH              
MgSO4              
Na2SO4              
AgNO3              
 1. Skriv reaktionsformler för alla de blandningar där det uppstod en fällning. Skriv på formen

  M+(aq) + X-(aq) → MX(s)

  De joner som inte bildar något svårlösligt salt i reaktionen (som alltså inte deltar i reaktionen, utan bara "tittar på") kallas för åskådarjoner. Du behöver inte skriva ut åskådarjonerna i reaktionerna där det bildades en fällning.

Riskanalys

Bariumsalter är skadliga för miljön, och får inte hällas ut direkt till avloppet. Samla upp spill och skicka till avfallshantering.

Silvernitratlösning kan orsaka mycket allvarliga ögonskador. Därför ska skyddsglasögon bäras under hela laborationen. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och tillkalla ögonläkare. 

Silverjoner är skadliga för miljön, och får inte hällas ut direkt till avloppet. Samla upp spill och skicka till avfallshantering.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan urprungligen läst om i Pilström, H. m.fl.: Modell och Verklighet Lärarhandledning Kemi A (2001), Natur och Kultur, Stockholm. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.