Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Genom att väga hur mycket kopparsulfid som bildas när en känd mängd koppar får reagera med svavel ska du bestämma kopparsulfidens formel.

Varje grupp behöver

 • Kopparbit, c:a 0,5 g
 • Degel med lock
 • Svavelpulver
 • Brännare
 • Våg
 • Trefot
 • Triangel

Gör såhär

 1. Anteckna kopparbitens färg.
 2. Väg degeln så noggrant som möjligt.
 3. Lägg i kopparbiten och väg degel med kopparbiten.
 4. Täck kopparbiten med ½ sked svavelpulver.
 5. Lägg på locket och upphetta degeln i brännaren i 5 minuter
 6. Ta av locket och låt eventuellt kvarvarande svavel brännas bort.
 7. Låt degeln vara kvar i triangeln för att svalna. Den ska vara så sval att du kan hålla den i handen utan att bränna dig.
 8. Anteckna vilken färg kopparbiten (som nu har omvandlats till kopparsulfid) nu har.
 9. Väg degeln med kopparsulfiden i.

Kopparnubb som har omvandlats till kopparsulfid.Kopparnubb som har omvandlats till kopparsulfid.

Frågor att besvara

 1. Vilken färg hade kopparn från början?
 2. Vad hände när du värmde på degeln med koppar och svavel?
 3. Vilken färg hade den bildade kopparsulfiden?
 4. Hur stor massa koppar hade du från början?
 5. Hur stor massa kopparsulfid hade bildats?
 6. Hur stor massa har det svavel som ingår i kopparsulfiden?
 7. Hur stor andel av kopparsulfiden är svavel (i %)?
 8. Hur stor substansmängd koppar är det i kopparsulfiden?
 9. Hur stor substansmängd svavel är det i kopparsulfiden?
 10. Beräkna \(\frac {n_{\text{Cu}}}{n_{\text{S}}} =\).
 11. Vilken blir då kopparsulfidens formel?
 12. Skriv en reaktionsformel för när koppar reagerar med svavel och bildar kopparsulfid.

Riskanalys

Svavelångorna är skadliga att andas in. Laborationen måste därför utföras i dragskåp eller under draghuv. Resterna från laborationen ska tas om hand som metallavfall.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan ursprungligen fått ifrån Johannes Koch på Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.