Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

I dina studier i kemi så kanske du ännu inte har stött på begreppet stökiometri, men du känner faktiskt redan till dess underliggande principer. Stökiometri (från grekiskans stoichios = ämne, och metri = mätning) finns i många delar av vardagligt liv; alltifrån kakbak till om det "knackar" i bilmotorn. Vad det gäller kakbak, är det viktigt att blanda rätt mängder mjöl, socker och andra ingredienser för att kakorna skall bli goda, och i motorn är det viktigt att rätt mängd bensin och luft blandas för att bilen skall gå jämnt. I denna övning skall du använda legobitar för att utforska hur viktigt det är att kunna lista ut/beräkna hur mycket av en ingrediens som är lagom.

Gör så här

Du (er grupp) behöver: En bilbyggsats, våg, penna och papper. Det finns många olika legobilar, så er grupps bil är inte nödvändigtvis densamma som granngruppens. Om din byggsats innehåller dekaler, så lägg dem åt sidan, och använd dem inte i denna övning.

 1. Gör en tabell som ser ut ungefär som den här nedan

  Legobitens namn

  Beskrivning

  Massa (g)

  Antal som behövs

  Total massa (g)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bilens beräknade massa:

   

  Bilens uppmätta massa:

   

 2. Ordna alla bitarna framför dig, och fyll i dess namn och en beskrivning av den i tabellen. Räkna hur många du behöver av varje bit, och skriv in i tabellen.
 3. Kontrollera att alla bitar av samma slag har samma massa. Skriv in massan för varje slags legobit i din tabell.
 4. Bygg bilen enligt instruktionerna i byggsatsen.
 5. Kontrollera att du har skrivit in i tabellen det antal legobitar av varje slag som faktiskt behövs för att bygga bilen. Om det blir några bitar över, så skriv in det i din tabell, och säg till läraren.
 6. Beräkna bilens totala massa utifrån vad varje legobit väger, och skriv in det i tabellen.
 7. Väg bilen, och skriv in den faktiska massan i tabellen.

Frågor

 1. Vilken/vilka legobitar använde ni bara en gång? Den tyngsta av dessa kallas i fråga 3–7 för legobit "A".
 2. Vilken/vilka legobitar använde ni flest av? Hur många gånger använde ni den/dem? Den tyngsta av dessa kallas i fråga 3–7 för legobit "B".
 3. Antag att ni har tillräckligt med legobitar för att bygga 100 bilar, fast ni har bara 4 av legobit "A" och 12 av legobit "B". Om ni börjar bygga bilar, vilken legobit (A eller B) kommer att ta slut först? Hur många av båda dessa legobitar skulle bli över? Hur många kompletta bilar skulle ni kunna bygga?
 4. Du planerar lekar för din lillebrors/lillasysters födelsedagskalas. Du bestämmer dig för att var och en av de 10 gästerna ska få bygga en bil och ta med sig hem. I din låda med legobitar så hittar du 8 legobitar "A" och 45 legobitar "B". Du har mer än tillräckligt av de övriga bitarna. Är läget lugnt? Eller måste du rusa till leksaksaffären? Förklara!
 5. Begränsande reaktanter är reaktanter som direkt begränsar mängden produkt som bildas. Reaktanter som är i överskott finns det mer än tillräckligt av, så de begränsar inte mängden bildad produkt. I fråga 3 och 4, vilken legobit (A eller B) är begränsande och vilken finns i överskott? Förklara!
 6. Lagen om ämnenas oförstörbarhet säger att materia inte kan skapas eller förstöras. Förklara hur byggandet av er legobil visar på detta!
 7. Antag att du har 100 g av legobit A och 100 g av legobit B. Hur många av varje har du? (Bråkdelar av legobitar eller trasiga legobitar räknas inte.) Hur många legobilar skulle du kunna bygga om de övriga legobitarna fanns i överskott?

Redovisning

Lämna er tabell + skriftliga svar på frågorna till din lärare senast ................ dagar efter övningen.

Tillkännagivande

Denna övning har anpassats från JCE Classroom Activity #43 (J. Chem. Edu. 79:3, Mar. 2002) av Magnus Ehinger, Polhemskolan, Lund.