Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

A. Kopiera nedanstående formler till ett word-dokument. Balansera sedan reaktionsformlerna med minsta möjliga heltalskoefficient, och ange namnet på den bildade jonföreningen:

Balansera!

 1. Na + I2 → NaI
 2. Li + O2 → Li2O
 3. Al + Br2 → AlBr3
 4. Al + O2 → Al2O3
 5. Ca + O2 → CaO
 6. FeCl2 + Cl2 → FeCl3

B. Kopiera nedanstående formler till samma word-dokument som innan. Balansera sedan reaktionsformlerna med minsta möjliga heltalskoefficient.

Balansera!

 1. CH4 + O2 → CO2 + H2O
 2. C3H8 + O2 → CO2 + H2O
 3. C5H12 + O2 → CO2 + H2O
 4. C2H6 + O2 → CO2 + H2O
 5. N2H4 + O2 → N2 + H2O