Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Volymmätning: Hur mäter man en volym bäst? (Excel 2007)

Inledning

I den här laborationen ska du mäta upp 20 cm3 vatten på några olika sätt, och försöka bedöma vilken mätmetod som ger det bästa resultatet. För att kunna jämföra de olika mätmetoderna, ska du mata in dina mätvärden i ett Excel-dokument, och från dem göra några snygga diagram.

Material

Kemikalier

 • rumstempererat avjonat vatten

Annan materiel

 • mätcylinder, 50 ml
 • bägare, 50 ml
 • bägare, 100 ml
 • vollpipett, 20 ml
 • peleusboll (el. motsv.)
 • snabbvåg, 0,01 g

Gör såhär

 1. Nollställ vågen (tarera den) och väg 100 ml-bägaren. I den här laborationen ska du alltid använda 100 ml-bägaren för att väga vattnet. Anteckna 100 ml-bägarens vikt i tabellen nedan.
 2. Mät upp 20 ml vatten så noga du kan med hjälp av mätcylindern.
 3. Häll över det uppmätta vattnet i 100 ml-bägaren.
 4. Väg vatten + 100 ml-bägare igen, och anteckna vikten i tabellen.
 5. Häll ut det använda vattnet och ta nytt vatten till nästa mätning.
 6. Upprepa steg 1-5 sammanlagt tre gånger för varje mätmetod (mätcylinder, 50 ml-bägare och Vollpipett).

  OBSERVERA:

  1. Du ska väga 100 ml-bägaren varje gång
  2. Du ska mäta upp 20 ml vatten tre gånger i mätcylindern, tre gånger i 50 ml-bägaren och tre gånger i Vollpipetten.

Mätmetod

100 ml-bägarens massa (g)

100 ml-bägarens + vattnets massa (g)

Vattnets massa (g)

Mätcylinder

 

 

 

Mätcylinder

 

 

 

Mätcylinder

 

 

 

50 ml-bägare

 

 

 

50 ml-bägare

 

 

 

50 ml-bägare

 

 

 

Vollpipett

 

 

 

Vollpipett

 

 

 

Vollpipett

 

 

 
 1. När du har gjort alla nio mätningarna häller du ut vattnet i vasken och torkar av bägarna på in- och utsidan. Mätcylindern och Vollpipetten torkar man ur på utsidan men ej på insidan. Lägg tillbaka all materiel på anvisad plats.

Excel

 1. Starta datorn och logga in på den enligt särskilda instruktioner.
 2. Starta programmet Excel genom att klicka på Start-knappen längst ner till vänster på skärmen, och sedan välja alternativet Program > Microsoft Office > Excel.
 3. Skriv in rubriker i tabellen, och mata in dina mätvärden, så att du får en tabell som ser ut ungefär som bilden nedan visar!

  Skriv in dina mätvärden så som tabellen visar

  1. Tips: Hur får man bredare kolumner?
   1. Genom att klicka och dra i det lodräta strecket mellan två kolumner
  2. b. Tips: Hur får man fetstil?
   1. Genom att markera det man vill ha fetat, och trycka på knappen i verktygsraden
 4. Nu ska vi göra lite uträkning! Rutorna i Excel kallas celler. I cell D2 skriver du följande: "=C2-B2" (utan citattecken):

  I cell D2 skriver du in ''=C2-B2'' (utan citattecken)

 5. När du trycker Enter räknar Excel ut vattnets massa åt dig genom att ta värdet i cell C2 minus värdet i cell B2.

 6. Kopiera cell D2 till cellerna D3-D10. Det finns ett snabbt sätt att göra detta på!
  1. Klicka på cellen D2 för att markera den!
  2. Klicka på den lilla svarta fyrkanten nere till höger och dra den ner ända till och med cell D10!

  3. När du släpper upp musknappen, kommer cellerna automagiskt att fyllas med dina uträknade värden!

 7. Nu ska vi göra några diagram! Börja med att markera cell D2-D4 genom att klicka mitt i cell D2 och sedan dra muspekaren ner till cell D4.

 8. Klicka sedan på knappen (Diagramguiden) i verktygsraden. Följande fönster dyker upp:

 9. Klicka på "Nästa >". Följande fönster dyker upp:

 10. Klicka på "Nästa >". Skriv "Mätcylinder" i fältet "Diagramrubrik" i fönstret som dyker upp. För att diagrammet ska bli snyggt, bör man också ha förklaringar på X- och Y-axlarna. Skriv "Mätning nr." i fältet "Kategoriaxel (X)" och "m/g" i fältet "Värdeaxel (Y)".

 11. Klicka på fliken "Förklaring" och avmarkera rutan "Visa förklaring".

 12. Klicka på "Slutför". Nu dyker diagrammet upp på skärmen i ditt Excel-ark. Dubbelklicka på Y-axeln för att få upp fönstret "Formatera axel". Klicka därefter på fliken "Skala". Avmarkera rutan "Minimum" och skriv in värdet 0 i rutan bredvid. För att alla diagrammen ska bli lika stora, ska du också avmarkera rutan "Maximum" och skriva värdet 22,5 i rutan bredvid.

 13. Klicka på OK.
 14. Markera ditt diagram genom att klicka 1 (en) gång någonstans i den vita ytan i diagrammet.
 15. Skriv ut diagrammet genom att trycka Ctrl-P på datorns tangentbord, och sedan klicka "OK" på det fönster som dyker upp.

 16. Gör om steg 7-15 för Bägare och Vollpipett också.
 17. Skriv en kort redogörelse (max ½ A4 datorskrivet eller 1 A4 handskrivet). Du kan skriva den för hand eller i ett ordbehandlingsprogram. Texten ska vara löpande, men samtidigt besvara följande frågor:
  1. Vilken mätmetod var mest exakt?
  2. Vilken mätmetod gick snabbast att utföra?
  3. Är det så att man alltid bör använda den mest exakta mätmetoden? Varför/varför inte?
 18. Lämna in din redogörelse + dina diagram vid dagens slut. Glöm inte att skriva namn och klass på alla papper.

Riskanalys

Laborationen är ej riskfylld.