Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /var/www/ehinger.nu/public_html/undervisning/administrator/components/com_conditions/src/Model/ItemModel.php on line 241

Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur mäter man en volym bäst?Inledning

I den här laborationen ska du mäta upp 20 cm3 vatten på några olika sätt, och försöka bedöma vilken mätmetod som ger det bästa resultatet. För att kunna jämföra de olika mätmetoderna, ska du mata in dina mätvärden i ett Excel-dokument, och från dem göra några snygga diagram.

Material

Kemikalier

 • rumstempererat avjonat vatten

Annan materiel

 • mätcylinder, 50 ml
 • bägare, 50 ml
 • plastmugg
 • vollpipett, 20 ml
 • peleusboll (el. motsv.)
 • snabbvåg, 0,01 g

Gör såhär

 1. Nollställ vågen (tarera den) och väg plastmuggen. I den här laborationen ska du alltid använda plastmuggen för att väga vattnet. Anteckna plastmuggens vikt i tabellen nedan.
 2. Mät upp 20 ml vatten så noga du kan med hjälp av mätcylindern.
 3. Häll över det uppmätta vattnet i plastmuggen.
 4. Väg vatten + plastmugg igen, och anteckna vikten i tabellen.
 5. Häll ut det använda vattnet och ta nytt vatten till nästa mätning.
 6. Upprepa steg 1-5 sammanlagt tre gånger för varje mätmetod (mätcylinder, 50 ml-bägare och Vollpipett).

  OBSERVERA:

  1. Du ska väga plastmuggen varje gång
  2. Du ska mäta upp 20 ml vatten tre gånger i mätcylindern, tre gånger i 50 ml-bägaren och tre gånger i Vollpipetten.

Mätmetod

plastmuggens massa (g)

plastmuggens + vattnets massa (g)

Vattnets massa (g)

Mätcylinder

 

 

 

Mätcylinder

 

 

 

Mätcylinder

 

 

 

50 ml-bägare

 

 

 

50 ml-bägare

 

 

 

50 ml-bägare

 

 

 

Vollpipett

 

 

 

Vollpipett

 

 

 

Vollpipett

 

 

 
 1. När du har gjort alla nio mätningarna häller du ut vattnet i vasken och torkar av bägarna på in- och utsidan. Mätcylindern och Vollpipetten torkar man ur på utsidan men ej på insidan. Lägg tillbaka all materiel på anvisad plats.

Excel

 1. Starta datorn och logga in på den enligt särskilda instruktioner.
 2. Starta programmet Excel genom att klicka på Start-knappen längst ner till vänster på skärmen, och sedan välja alternativet Program > Microsoft Office > Excel.
 3. Skriv in rubriker i tabellen, och mata in dina mätvärden, så att du får en tabell som ser ut ungefär som bilden nedan visar!

  Skriv in dina mätvärden så som tabellen visar.

  1. Tips: Hur får man bredare kolumner?
   1. Genom att klicka och dra i det lodräta strecket mellan två kolumner 02-andra-kolumnbredd
  2. Tips: Hur får man fetstil?
   1. Genom att markera det man vill ha fetat, och trycka på knappen 03-fetstil i verktygsraden
 4. Nu ska vi göra lite uträkning! Rutorna i Excel kallas celler. I cell D2 skriver du följande: "=C2-B2" (utan citattecken):

  I cell D2 skriver du in ''=C2-B2'' (utan citattecken).

 5. När du trycker Enter räknar Excel ut vattnets massa åt dig genom att ta värdet i cell C2 minus värdet i cell B2.

  04b-utrakning-klar

 6. Kopiera cell D2 till cellerna D3-D10. Det finns ett snabbt sätt att göra detta på!
  1. Klicka på cellen D2 för att markera den! 05-markera-d2
  2. Klicka på den lilla gröna fyrkanten nere till höger och dra den ner ända till och med cell D10!

   Klicka på den lilla gröna fyrkanten nere till höger och dra den ner ända till och med cell D10!

  3. När du släpper upp musknappen, kommer cellerna automagiskt att fyllas med dina uträknade värden!

   När du släpper upp musknappen, kommer cellerna automagiskt att fyllas med dina uträknade värden!

 7. Nu ska vi göra några diagram! Börja med att markera cell D2-D4 genom att klicka mitt i cell D2 och sedan dra muspekaren ner till cell D4.

  Börja med att markera cell D2-D4 genom att klicka mitt i cell D2 och sedan dra muspekaren ner till cell D4.

 8. Klicka sedan på fliken "INFOGA" i menyraden.
  Klicka på fliken "INFOGA" i menyraden.
 9. Välj 2D-stapel: Grupperad stapel enligt bilden nedan.
  Välj 2D-stapel: Grupperad stapel.
 10. Ett tjusigt stapeldiagram dyker upp!

  Ett tjusigt stapeldiagram dyker upp!

 11. Det här diagrammet måste formateras lite för att bli riktigt snyggt. Börja med att sätta en rubrik. Dubbelklicka på ordet "Diagramrubrik", och skriv "Mätcylinder" (utan citattecken) istället.

  Sätt rubriken till ''Mätcylinder'' (utan citattecken).

 12. Klicka någonstans på ritytan för att spara rubriken. Nu ska vi sätta lite axelrubriker på diagrammet också. Klicka därför på plustecknet till höger om diagrammet, och kryssa i "Axelrubriker".

  Infoga axelrubriker.

 13. Dubbelklicka på respektive axelrubrik, och skriv "Massa/g" på y-axeln och "Mätning nr." på x-axeln.

  Skriv axelrubriker.

 14. Nu ska vi också göra om skalan på y-axeln lite. Börja med att dubbelklicka på siffrorna på y-axeln.
  Dubbelklicka på y-axeln.
 15. Till höger dyker det då upp formateringsalternativ. Klicka på det lilla "stapeldiagrammet" för att ange alternativ för axel. Under rubriken "Gränser" skriv in 0 som minsta värde och 22,5 som högsta enligt nedanstående bild. Tryck "Retur" efter varje inmatning.
  Ange alternativ för y-axeln.
 16. Ditt diagram är nu färdigt!
  Färdigt diagram.
 17. Gör om steg 7-16 för Bägare och Vollpipett också.
 18. Kopiera dina diagram till ett word-dokument, och skriv en kort labredogörelse. Texten ska vara löpande, men samtidigt besvara följande frågor:
  1. Vilken mätmetod var mest exakt?
  2. Vilken mätmetod gick snabbast att utföra?
  3. Är det så att man alltid bör använda den mest exakta mätmetoden? Varför/varför inte?

Riskanalys

Laborationen är ej riskfylld.