Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Arbetsgång

 1. Arbeta på ett kladdpapper.
 2. Sätt ut oxidationstal för alla ingående atomer.
 3. Identifiera vilken atom som oxideras, och vilken som reduceras.
 4. Balansera elektronerna så att den totala ökningen av OT blir lika med den totala minskningen av OT.
 5. Balansera laddningarna med H+ eller OH beroende på om det är sur eller basisk lösning. En neutral lösning kan balanseras både med H+ eller OH.
 6. Balansera antalet väteatomer med H2O.
 7. Kontrollera att antalet syre stämmer både till höger och vänster om reaktionspilen.
 8. Skriv in den balanserade formeln i detta papper.

Fullborda följande reaktionsformler:

 1. Cu + NO\(_3^-\) → Cu2+ + NO2 (sur lsg.)
 2. Cu + NO\(_3^-\) → Cu2+ + NO (sur lsg.)
 3. Cu + SO\(_4^{2-}\) → Cu2+ + SO2 (sur lsg.)
 4. Ag + NO\(_3^-\) → Ag+ + NO2 (sur lsg.)
 5. MnO\(_4^-\) + SO\(_3^{2-}\) → MnO\(_4^{2-}\) + SO\(_4^{2-}\) (basisk lsg.)
 6. MnO\(_4^-\) + SO\(_3^{2-}\) → MnO2 + SO\(_4^{2-}\) (neutral lsg.)
 7. MnO\(_4^-\) + SO\(_3^{2-}\) → Mn2+ + SO\(_4^{2-}\) (sur lsg.)
 8. MnO\(_4^-\) + H2C2O4 → Mn2+ + CO2 (sur lsg.)
 9. MnO\(_4^-\) + Fe2+ → Mn2+ + Fe3+ (sur lsg.)
 10. Zn + NO\(_3^-\) → Zn2+ + NH\(_4^+\) (sur lsg.)
 11. ClO + CrO\(_2^-\) → Cl + CrO\(_4^{2-}\) (basisk lsg.)
 12. H2S + Cr2O\(_7^{2-}\) → S + Cr3+ (sur lsg.)
 13. Cr2O\(_7^{2-}\) + Fe2+ → Cr3+ + Fe3+ (sur lsg.)
 14. H2S + MnO\(_4^-\) → S + Mn2+ (sur lsg.)
 15. Cr3+ + BrO\(_3^-\) → CrO\(_4^{2-}\) + Br2 (neutral lsg.)
 16. Zn + NO\(_3^-\) → Zn2+ + N2O (sur lsg.)

Facit

 1. Cu + 2NO\(_3^-\) + 4H+ → Cu2+ + 2NO2 + 2H2O
 2. 3Cu + 2NO\(_3^-\) + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
 3. Cu + SO\(_4^{2-}\) + 4H+ → Cu2+ + SO2 + 2H2O
 4. Ag + NO\(_3^-\) + 2H+ → Ag+ + NO2 + H2O
 5. 2MnO\(_4^-\) + SO\(_3^{2-}\) + 2OH → 2MnO\(_4^{2-}\) + SO\(_4^{2-}\) + H2O
 6. 2MnO\(_4^-\) + 3SO\(_3^{2-}\) + 2H+ → 2MnO2 + 3SO\(_4^{2-}\) + H2O
 7. 2MnO\(_4^-\) + 5SO\(_3^{2-}\) + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO\(_4^{2-}\) + 3H2O
 8. 2MnO\(_4^-\) + 5H2C2O4 + 6H+ → 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O
 9. MnO\(_4^-\) + 5Fe2+ + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
 10. 4Zn + NO\(_3^-\) + 10H+ → 4Zn2+ + NH\(_4^+\) + 3H2O
 11. 3ClO + 2CrO\(_2^-\) + 2OH → 3Cl + 2CrO\(_4^{2-}\) + H2O
 12. 3H2S + Cr2O\(_7^{2-}\) + 8H+ → 3S + 2Cr3+ + 7H2O
 13. Cr2O\(_7^{2-}\) + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
 14. 5H2S + 2MnO\(_4^-\) + 6H+ → 5S + 2Mn2+ + 8H2O
 15. 10Cr3+ + 6BrO\(_3^-\) + 22H2O → 10CrO\(_4^{2-}\) + 3Br2 + 44H+ eller
  44OH + 10Cr3+ + 6BrO\(_3^-\) → 10CrO\(_4^{2-}\) 3Br2 + 22H2O
 16. 4Zn + 2NO\(_3^-\) + 10H+ → 4Zn2+ + N2O + 5H2O

Lösningar

 1. \(\underbrace{\overset{0}{\text{Cu}} + 2\overset{\text{+V}}{\text{N}}\text{O}_3^-}_{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{\overset{+\text{II}}{\text{Cu}^{2+}} + 2\overset{+\text{IV}}{\text{N}}\text{O}_2}_{2+} + 2\text{H}_2\text{O}\)
 2. \(\underbrace{3\overset{0}{\text{Cu}} + 2\overset{\text{+V}}{\text{N}}\text{O}_3^-}_{2-} + 8\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{3\overset{+\text{II}}{\text{Cu}^{2+}} + 2\overset{+\text{II}}{\text{N}}\text{O}}_{6+} + 4\text{H}_2\text{O}\)
 3. \(\underbrace{\overset{0}{\text{Cu}} + \overset{\text{+VI}}{\text{S}}\text{O}_4^{2-}}_{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{\overset{+\text{II}}{\text{Cu}^{2+}} + \overset{+\text{IV}}{\text{S}}\text{O}_2}_{2+} + 2\text{H}_2\text{O}\)
 4. \(\underbrace{\overset{0}{\text{Ag}} + \overset{\text{+V}}{\text{N}}\text{O}_3^{-}}_{1-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{\overset{+\text{I}}{\text{Ag}^{+}} + \overset{+\text{IV}}{\text{N}}\text{O}_2}_{1+} + \text{H}_2\text{O}\)
 5. \(\underbrace{2\overset{\text{+VII}}{\text{Mn}}\text{O}_4^- + \overset{\text{+IV}}{\text{S}}\text{O}_3^{2-}}_{4-} + 2\text{OH}^- \rightarrow \underbrace{2\overset{+\text{VI}}{\text{Mn}}\text{O}_4^{2-} + \overset{+\text{VI}}{\text{S}}\text{O}_4^{2-}}_{6-} + \text{H}_2\text{O}\)
 6. \(\underbrace{2\overset{\text{+VII}}{\text{Mn}}\text{O}_4^- + 3\overset{\text{+IV}}{\text{S}}\text{O}_3^{2-}}_{8-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{2\overset{+\text{IV}}{\text{Mn}}\text{O}_2 + 3\overset{+\text{VI}}{\text{S}}\text{O}_4^{2-}}_{6-} + \text{H}_2\text{O}\)
 7. \(\underbrace{2\overset{\text{+VII}}{\text{Mn}}\text{O}_4^- + 5\overset{\text{+IV}}{\text{S}}\text{O}_3^{2-}}_{12-} + 6\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{2\overset{+\text{II}}{\text{Mn}^{2+}} + 5\overset{+\text{VI}}{\text{S}}\text{O}_4^{2-}}_{6-} + 3\text{H}_2\text{O}\)
 8. \(\underbrace{2\overset{\text{+VII}}{\text{Mn}}\text{O}_4^- + 5\text{H}_2\overset{\text{+III}}{\text{C}_2}\text{O}_4}_{2-} + 6\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{2\overset{+\text{II}}{\text{Mn}^{2+}} + 10\overset{+\text{IV}}{\text{C}}\text{O}_2}_{4+} + 8\text{H}_2\text{O}\)
 9. \(\underbrace{\overset{\text{+VII}}{\text{Mn}}\text{O}_4^- + 5\overset{\text{+II}}{\text{Fe}^{2+}}}_{ 9+} + 8\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{\overset{+\text{II}}{\text{Mn}^{2+}} + 5\overset{+\text{III}}{\text{Fe}^{3+}}}_{17+} + 4\text{H}_2\text{O}\)
 10. \(\underbrace{4\overset{\text{0}}{\text{Zn}} + \overset{\text{+V}}{\text{N}}\text{O}_3^-}_{ 1-} + 10\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{4\overset{+\text{II}}{\text{Zn}^{2+}} + \overset{-\text{III}}{\text{N}}\text{H}_4^+}_{9+} + 3\text{H}_2\text{O}\)
 11. \(\underbrace{3\overset{\text{+I}}{\text{Cl}}\text{O}^- + 2\overset{\text{+III}}{\text{Cr}}\text{O}_2^-}_{5-} + 2\text{OH}^- \rightarrow \underbrace{3\overset{-\text{I}}{\text{Cl}^{-}} + 2\overset{+\text{VI}}{\text{Cr}}\text{O}_4^{2-}}_{7-} + \text{H}_2\text{O}\)
 12. \(\underbrace{3\text{H}_2\overset{-\text{II}}{\text{S}} + \overset{\text{+VI}}{\text{Cr}}_2\text{O}_7^{2-}}_{2-} + 8\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{3\overset{\text{0}}{\text{S}} + 2\overset{+\text{III}}{\text{Cr}^{3+}}}_{6+} + 7\text{H}_2\text{O}\)
 13. \(\underbrace{\overset{\text{+VI}}{\text{Cr}_2}\text{O}_7^{2-} + \overset{\text{+II}}{6\text{Fe}^{2+}}}_{10+} + 14\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{2\overset{+\text{III}}{\text{Cr}^{3+}} + \overset{\text{+III}}{6\text{Fe}^{3+}}}_{24+} + 7\text{H}_2\text{O}\)
 14. \(\underbrace{5\text{H}_2\overset{-\text{II}}{\text{S}} + 2\overset{\text{+VII}}{\text{Mn}}\text{O}_4^-}_{2-} + 6\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{5\overset{\text{0}}{\text{S}} + 2\overset{+\text{II}}{\text{Mn}^{2+}}}_{4+} + 8\text{H}_2\text{O}\)
 15. \(\underbrace{10\overset{\text{+III}}{\text{Cr}^{3+}} + 6\overset{\text{+V}}{\text{Br}}\text{O}_3^{-}}_{24+} + 22\text{H}_2\text{O} \rightarrow \underbrace{10\overset{+\text{VI}}{\text{Cr}}\text{O}_4^{2-} + 3\overset{\text{0}}{\text{Br}_2}}_{20-} + 44\text{H}^+\) eller \(\underbrace{10\overset{\text{+III}}{\text{Cr}^{3+}} + 6\overset{\text{+V}}{\text{Br}}\text{O}_3^{-}}_{24+} + 44\text{OH}^- \rightarrow \underbrace{10\overset{+\text{VI}}{\text{Cr}}\text{O}_4^{2-} + 3\overset{\text{0}}{\text{Br}_2}}_{20-} + 22\text{H}_2\text{O}\)
 16. \(\underbrace{4\overset{\text{0}}{\text{Zn}} + 2\overset{\text{+V}}{\text{N}}\text{O}_3^-}_{2-} + 10\text{H}^+ \rightarrow \underbrace{4\overset{+\text{II}}{\text{Zn}^{2+}} + \overset{-\text{I}}{\text{N}_2}\text{O}}_{8+} + 5\text{H}_2\text{O}\)