Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Övning i formelskrivning – Redoxformler - Facit

Artikelindex

Facit

 1. Cu + 2\({\sf \text{NO}_3^-}\) + 4H+ → Cu2+ + 2NO2 + 2H2O
 2. 3Cu + 2\({\sf \text{NO}_3^-}\) + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
 3. Cu + \({\sf \text{SO}_4^{2-}}\) + 4H+ → Cu2+ + SO2 + 2H2O
 4. Ag + \({\sf \text{NO}_3^-}\) + 2H+ → Ag+ + NO2 + H2O
 5. 2\({\sf \text{MnO}_4^-}\) + \({\sf \text{SO}_3^{2-}}\) + 2OH → 2MnO42- + \({\sf \text{SO}_4^{2-}}\) + H2O
 6. 2\({\sf \text{MnO}_4^-}\) + 3\({\sf \text{SO}_3^{2-}}\) + 2H+ → 2MnO2 + 3\({\sf \text{SO}_4^{2-}}\) + H2O
 7. 2\({\sf \text{MnO}_4^-}\) + 5\({\sf \text{SO}_3^{2-}}\) + 6H+ → 2Mn2+ + 5\({\sf \text{SO}_4^{2-}}\) + 3H2O
 8. 2\({\sf \text{MnO}_4^-}\) + 5H2C2O4 + 6H+ → 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O
 9. \({\sf \text{MnO}_4^-}\) + 5Fe2+ + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O
 10. 4Zn + \({\sf \text{NO}_3^-}\) + 10H+ → 4Zn2+ + \({\sf \text{NH}_4^+}\) + 3H2O
 11. 3ClO + 2\({\sf \text{CrO}_2^-}\) + 2OH → 3Cl + 2\({\sf \text{CrO}_4^{2-}}\) + H2O
 12. 3H2S + \({\sf \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}\) + 8H+ → 3S + 2Cr3+ + 7H2O
 13. 10Cr3+ + 6\({\sf \text{BrO}_3^-}\) + 22H2O → 10\({\sf \text{CrO}_4^{2-}}\) + 3Br2 + 44H+ eller
  44OH + 10Cr3+ + 6\({\sf \text{BrO}_3^-}\) → 10\({\sf \text{CrO}_4^{2-}}\) 3Br2 + 22H2O
 14. 4Zn + 2\({\sf \text{NO}_3^-}\) + 10H+ → 4Zn2+ + N2O + 5H2O
| ▶

 

   

Också intressant: