Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning och pedagogiskt syfte

Väte och helium är de två allra lättaste grundämnena. I den här demonstrationen får eleverna bekanta sig med deras egenskaper, och även öva sig på att skriva reaktionsformler.

Material

 • En ballong med helium
 • En ballong med väte
 • Två olika långa snören med tyngder
 • Stearinljus monterat på en lång stav
 • Hörselkåpor

Gör såhär

 1. Bind fast de båda ballongerna i snörena.
 2. Visa upp de två ballongerna med helium och vätgas. (Som en extra munterhet kan man binda fast vätgasballongen i det längre snöret. Den kommer då att hamna högre än heliumballongen, och därmed "visar" man att vätgasen har lägre densitet.)
 3. Ställ vätgasballongen åt sidan. (OBS! Glöm inte hörselkåpor, och be eleverna hålla för öronen.) Tänd stearinljuset och för upp det mot ballongen, så att den exploderar.
 4. Gör samma med vätgasballongen.

Diskutera med eleverna!

 • Varför svävar ballongerna i luften? (Om man hunnit så långt i kursen kan man jämföra gasernas respektive molmassa med den genomsnittliga molmassan för luft, 29,0 g/mol.)
 • Varför är explosionen med vätgasballongen så mycket "tyngre" än heliumballongen?
 • Vad händer när heliumballongen exploderar?
 • Vad händer när vätgasballongen exploderar? Ange först ordformel, sedan formel med kemiska tecken.

Riskanalys

Demonstrationen är måttligt riskfylld. När ballongerna exploderar sker det med en rejäl knall. Därför ska hörselskydd användas, eller händerna hållas för öronen.