Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

HCl magnesiumInledning

Många metaller reagerar med saltsyra, HCl. Vad bildas då? Syftet med den här laborationen är att du ska ta reda på vad som bildas. Mer specifikt ska du med hjälp av ett eller flera experiment ta reda på vad som bildas när magnesium, Mg, reagerar med saltsyra.

Magnesium reagerar med saltsyra. Magnesium reagerar med saltsyra.

Gör såhär

Designa ett eller flera experiment som hjälper dig att bestämma vad som bildas när magnesium reagerar med saltsyra. Ta hjälp av

  • din labkompis
  • dina lektionsanteckningar
  • läroboken
  • internet

När du bestämt dig för vad du vill göra, så lämnar du följande till din lärare:

  1. En beskrivning (ett recept) på experimentet/experimenten ni vill göra
  2. En materiallista
  3. En riskanalys.

OBS! Du får inte börja laborera förrän din lärare gett dig tillåtelse att starta!

Redovisning

Resultatet och slutsatserna av experimenten redovisas för din lärare muntligen i samband med laborationen.