Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram 

 • Tratt
 • Kork
 • Kristallisationsskål

Några gamla greker...

Thales (625-545 f.Kr.)

"Filosofins fader"

"Vatten är ett urämne, som kan omvandlas till alla andra ämnen".

 • Vatten kan ju omvandlas till dimma, moln, regn...

Vad gjorde Thales inte?

 • Experiment!
 • Experiment hade kunnat visa om han hade rätt eller inte...

Thales från Miletos.Thales från Miletos.

Empedokles.Empedokles.

Empedokles (490-430 f.Kr.)

Gjorde faktiskt experiment: Bevisade att luft består av materia!

 • Förde ner en upp-och-ner-vänd tratt i vatten
 • Med propp i röret – vattnet trängdes undan
 • Ta bort proppen – vattnet rinner tillbaka
 • Slutsats: Luften tar plats!

Byggde vidare på Thales:

"All materia består av jord, luft, eld och vatten i olika kombinationer"

 • Detta ligger senare till grund för alkemisternas jakt på guld: Bara man får rätt proportioner, så får man guld... Eller en människa (eller en homunculus!)

Demokritos (460-370 f.Kr.)

Lanserar den första atomteorin: Om man delar något tillräckligt mycket, går det till slut inte att dela längre.

Atomos på grekiska betyder "odelbar".

Demokritos.Demokritos.

Aristoteles (384-322 f.Kr.)

Kan inte acceptera atomteorin – "Hur skulle små partiklar kunna sväva, som luft?"

Aristoteles grundmurar – på gott och på ont – en vetenskapssyn som var förhärskande ända till slutet av 1700-talet

 • Geocentrisk världsbild
 • De fyra elementen gäller
 • Kunskap ska sökas i den egna tanken – ej genom experiment

Raphaels fresk "Skolan i Aten". Platon och Aristoteles är avbildade i mitten.Raphaels fresk "Skolan i Aten". Platon och Aristoteles är avbildade i mitten.

Alkemister

Ville framställa guld och livselixir.

Viktigt: Man utförde experiment!

Utvecklade experimentella metoder.

Lärde känna nya ämnen.

Upplysningstidens kemister (1700-talet) tog avstånde från de magiska inslagen: Kallade sig bara kemister.

Alkemisten Hennig Brand framställer fosfor (1669).Alkemisten Hennig Brand framställer fosfor (1669).

Den moderna kemins födelse

En viktig detalj: Man började kunna tillverka vågar som kunde väga med högre precision än tidigare.

 • Man kunde helt enkelt mäta sin omvärld lite bättre än tidigare!

Antoine Lavoisier (1743-1794)

Innan Lavoisier trodde man att brännbara ämnen innehöll något man kallade för flogiston.

 • Flogistonet, menade man, lämnade ämnet vid förbränning.

Lavoisier upptäcker: När man upphettar något i luft, ökar dess vikt!

 • Slutsats: Flogistonteorin funkar inte!
 • Istället måste det vara så att något i luften kombineras ihop med det som förbränns, så att vikten ökar.

Lavoisier kallade det ämne som finns i luften, och som gör att något kan förbrännas för oxygène (syra-skapande; många oxider smakar surt). Vi kallar det för syre.

Syret upptäcktes av Carl Wilhelm Scheele något före engelsmannen Joseph Priestley också upptäckte det. Pristley var dock först med att publicera, vilket är det som räknas...

Porträtt av Antoine Lavoisier och hans fru och medhjälpare Marie-Anne. Porträtt av Antoine Lavoisier och hans fru och medhjälpare Marie-Anne.

Atomteorin återupplivas

John Dalton (1766-1884) försöker förklara sina försöksresultat: Anta att olika grundämnen består av olika slags atomer, som är olika tunga...

 • Alla atomerna i ett ämne väger lika mycket: Vi har ett grundämne
 • Atomerna i ett ämne väger olika mycket: Vi har en kemisk förening

Dalton såg atomerna som solida kulor, lika i allt utom vikten.

Dalton börjar ordna atomerna efter deras relativa atomvikter

 • Exempel: Kol reagerar med syre. Det bildas en gas, som innehåller dubbelt så många syreatomer som kolatomer.

Vi kallar en sådan pryl för en molekyl (Dalton använde något annat ord): En koldioxidmolekyl.

John Dalton. John Dalton.

Några av de alkemiska symboler som Carl Wilhelm Scheele använde.Några av de alkemiska symboler som Carl Wilhelm Scheele använde.

Jöns Jacob Berzelius.Jöns Jacob Berzelius.

Sveriges mest betydelsefulla kemist genom tiderna!

Förenklade det kemiska språket. Tidigare hade man använt olika ritade alkemiska symboler för att beteckna olika kemiska ämnen och grundämnen.

Berzelius gav varje grundämne en ny symbol: En-två bokstäver!

 • Nu blev det mycket lättare att skriva kemi, och mindre mystiskt...

 Och Berzelius skriver: En lärobok i kemi

 • Detta blir den definitiva läroboken i kemi under 1800-talet!