Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Water Cycle Jump (Vattnets kretslopp)

En annorlunda beskrivning av vattnets kretslopp... wink

I korthet: Solen får vattnet att avdunsta till vattenånga. När ångan når högre höjder kyls den av, och kondenserar till vatten igen. Då kan det falla ner i form av regn, som sedan rinner ner i grundvattnet och ut i havet igen.

Och där får solen vattnet att avdunsta, och allt börjar om från början igen...

 

   

Också intressant: