Kunskapsmål och nyckelbegrepp: ElektrokemiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Galvaniskt element/cell
 • Cellschema
 • Anod
 • Katod
 • EMK
 • Elektrodpotential
 • Vätgaselektrod
 • Normalpotential
 • Korrosion
 • Elektrolys

Du ska också kunna

 • redogöra för hur ett ämnes egenskaper avspeglas i dess normalpotential.