Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Kolväten

Information

Den här artikeln är utdaterad eftersom isomeri och ämnesklasser inte längre ingår i Kemi 1. Istället rekommenderar jag följande artiklar (från Kemi 2):

metanPlocka fram 

 • Molekylbyggsats
 • Cyklohexen
 • Bromvatten 

Nu ska vi bygga lego!

Håll upp en kolatom - "Vad är detta?"

Bygg en metanmolekyl

Fråga eleverna: "Vad är detta?"

Det enklaste av alla kolväten: Metan

Vi tar en titt på periodiska systemet

Var finns kol? Vilket atomnummer? Vilken grupp? Hur många valenselektroner? Hur många kovalenta bindningar kan den alltså ha? Hur många e till för att oktettregeln skall vara uppfylld?

Var finns väte? Vilket atomnummer? Vilken grupp? Hur många valenselektroner? Hur många kovalenta bindningar kan den alltså ha? Hur många e till för att oktettregeln skall vara uppfylld?

Rita upp kolet med sina valenselektroner (.) och sedan vätet med sina (x) runt om.

Rita "normal" strukturformel för metan

Fråga eleverna: Vilken blir den kemiska formeln för metan?

 • CH4

Bygg en etanmolekyl, propan, butan

Gör tabell, fyll på allteftersom fler alkaner byggs

Namn

Molekylformel

Strukturformel

metan

CH4

metan

etan

C2H6

Etan

propan

C3H8

Propan

butan

C4H10

Butan

Nomenklatur

Allteftersom fler alkaner identifierades, fick man behov av att strukturera det hela lite:

 • fem kolväten, pentan;
 • sex, hexan;
 • sju, heptan;
 • åtta, oktan;
 • nio, nonan;
 • tio, dekan;
 • elva, undekan;
 • tolv, dodekan

Vi fyller på tabellen – Detta skall eleverna lära sig! (Låt tabellen stå kvar hela lektionen.)

Namn

Molekylformel

Strukturformel

pentan

C5H12

Pentan

hexan

C6H14

Hexan

heptan

C7H16

Heptan

oktan

C8H18

Oktan-streckformel

nonan

C9H20

Nonan

dekan

C10H22

Dekan

 

 

Också intressant: