Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Kemins grunderSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

  • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

  • Rent ämne
  • Blandning
  • Kemisk förening
  • Grundämne
  • Faser och fasövergångar

Du ska också kunna:

  • Redovisa skillnader och likheter hos metaller, halvmetaller och ickemetaller.
  • Var i periodiska systemet metaller, halvmetaller och ickemetaller påträffas.