Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Metallbindningar och elektronerna i dem

Metallbindningar.001Videogenomgång (flippat klassrum)

Dagens fråga

Varför är metall kall? Alltså, varför känns ett stycke metall kallt när metallen ändå har samma temperatur som den omgivande luften?

Plocka fram

 • Några metaller, t.ex. kopparplåt, ett mynt, järn, guld

Vad kännetecknar en metall?

 1. Metallglans
 2. Leder som regel värme bra
 3. Leder som regel elektrisk ström
 • Koppar i elektriska ledningar, guld i kontakter
 1. Smidbara
 • Kan böjas, formas om
 1. Bildar positiva joner
 • Ex. Na+, Mg2+

Varför är metallen allt detta?

Mycket av svaret ligger i hur atomerna i ett stycke metall är bundna till varandra!

Metallbindningen: Positiva joner i ett moln av elektroner

Atomerna i ett stycke metall ligger så nära, att deras elektronmoln går in i varandra

Faktiskt kan elektronerna byta plats med varandra

 • Vi får ett enda stort, gemensamt elektronmoln!

Metaller är smidbara. Metaller är smidbara.

Atomerna sitter ordnade i en kristallstruktur

 • Kristallen hålls samman av det gemensamma elektronmolnet = metallbindning

Delokaliserade elektroner

 

Eftersom valenselektronerna inte ”sitter fast” vid en atom, är de delokaliserade

Delokaliseringen ⇒ lägre energi ⇒ stabilare ämne

Vad krävs för att bryta en bindning?

Tillföra energi

Ju mer energi man måste tillföra, desto starkare är bindningen

Ju fler delokaliserade valenselektroner, desto starkare bindning

Ju starkare bindning, desto mer svårsmält är ämnet.

Volfram har troligen sex delokaliserade valenselektroner – därmed svårsmält!

 

   

Också intressant: