Videogenomgång (flippat klassrum)

Plocka fram

 • Modell av en NaCl-kristall

Jonkristaller är spröda

Jonkristaller är spröda. Jonkristaller är spröda.

Jonföreningar kan leda ström

Ett salt i fast form leder ej ström Ett salt i flytande form leder ström Ett salt i löst form leder ström

Jonföreningar kan leda ström i smält eller löst form, men inte i fast form. Jonföreningar kan leda ström i smält eller löst form, men inte i fast form.

För att ström skall kunna föras vidare, måste laddade partiklar förflyttas

 • Kan vara e
 • Kan också vara joner

I (den fasta) saltkristallen finns inga fria laddade partiklar!

 • Jonerna sitter fastlåsta intill varandra
 • Alltså, leder ej ström

I både smält & löst salt finns fria laddade partiklar, d.v.s. joner.

 • Alltså, leder ström.

Atomjoner och sammansatta joner

 
Atomjoner består av ett enda atomslag
 • Exempel: Na+, Cl, Mg2+, S2– m.fl.

Sammansatta joner består av två eller flera atomslag

 • Exempel: Nitratjon (NO\({\sf _3^-}\)), Sulfatjon (SO\({\sf _4^{2-}}\)) m.fl.

Att kunna utantill: På den här länken har jag bland annat skrivit upp vilka joner jag förväntar mig att du lär dig utantill under kursen i Kemi 1.

Hur skriver man formler för jonföreningar?

Några regler

Oktettregeln

Atomer ”vill” få åtta elektroner i sitt yttersta skal vid reaktioner

 • Undantag: väte, (helium), litium, beryllium, bor (dessa "vill" bara ha två)

Metaller avger elektroner – de bildar positiva joner

Atomer av icke-metaller i grupp 15, 16, 17 tar upp elektroner

Ett kul ämne: Väte

Kan både avge (H+ , vätejon) och ta upp elektron (H, hydridjon)

Övergångsmetallerna

Övergångsmetallerna (grupp 3-12) kan oftast bilda många olika slags joner!

Exempel: Koppar

 • 1 elektron i N-skalet
 • Men vanliga joner är både Cu+, koppar(I)jon, och Cu2+, koppar(II)jon

Exempel: Järn

 • 2 elektroner i N-skalet
 • Men vanliga joner är både Fe2+, järn(II)jon, och Fe3+, järn(III)jon

Exempel på formelskrivning

Natriumklorid består av Na+ och Cl.

Man skulle kunna skriva den Na+ Cl.

Oftast (och ni med!) skriver man den NaCl

Exempel: Hur skriver man magnesiumklorid?

Magnesiumjonen: Mg2+

Kloridjonen: Cl

Magnesiumklorid: Mg2+ (Cl)2

Oftast (och ni med!) skriver man den MgCl2 .

Öva själv!

Vilken formel får

Kaliumjodid?

Kalciumfluorid?

Aluminiumoxid?

Ammoniumklorid (salmiak)?

Silvernitrat?

Kopparsulfat?

Kopparnitrat?