Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Dipoler och opolära molekylerVideogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram

 • Slinky
 • Två ballonger
 • Stora atomkulor

Dipoler och opolära molekyler

Demo: Vatten är en dipol

 1. Blås upp en ballong
 2. Gnugga den i håret
 3. Håll den intill en vattenstråle

Vad händer?

Vattnet böjer av!

Varför?

Vattents dipolkaraktär gör att salter lätt löser sig i vatten. Salternas negativa joner trycks bort och upp i kranen, medan de positiva blir kvar. Dessa gör att vattnet dras mot ballongen.

Varför är vatten en dipol?

Först måste vi titta på en molekyl som inte är en dipol alls: metan, CH4.

Bygg en metanmolekyl!

 • Kol något mer elektronegativt än väte
 • Men: molekylen är helt symmetrisk - den bildar en tetraeder.
 • Detta kan också utläsas från metanmolekylens elektronformel
Metanmolekylens elektronformel.Metanmolekylens elektronformel. Metanmolekylens väteatomer sitter i hörnen av en liksidig pyramid (en tetraeder).Metanmolekylens väteatomer sitter i hörnen av en liksidig pyramid (en tetraeder).

Därför: Ingen dipol

Vi tittar på en till molekyl: NH3.

Bygg en ammoniakmolekylAmmoniakmolekylens elektronformel.Ammoniakmolekylens elektronformel.

Rita elektronformeln för NH3

Lägg märke till att den har ett fritt (icke-bindande) elektronpar "på toppen".

 • Detta "tar upp plats"!

Därför: Molekylen blir pyramidformadAmmoniakmolekylens struktur.Ammoniakmolekylens struktur.

Skillnaden i elektronegativitet mellan H och N = 0,9

 • Alltså blir N mera negativt laddat än H i ammoniakmolekylen

Strukturen gör att "toppen" av pyramiden blir mer negativt laddad än "basen" ⇒ NH3 är en dipol!

Nu tittar vi på vatten, H2O!

Bygg en vattenmolekyl

Rita elektronformeln för vatten:

Vattnets elektronformelVattnets elektronformel Vattenmolekylen är vinklad.Vattenmolekylen är vinklad.

Lägg märke till att vatten har två fria elektronpar

 • Dessa "tar upp plats"!

Därför blir molekylen vinklad!

Skillnaden i elektronegativitet mellan H och O = 1,4

 • Alltså blir O mera negativt laddat än H i vattenmolekylen
 • Strukturen gör att "vinkeln" blir mer elektronegativt laddad än det andra ⇒ H2O är en dipol

Dagens fråga: Är koldioxid, CO2, en dipol?

Modell av en koldioxidmolekyl. Modell av en koldioxidmolekyl. Be eleverna rita elektronformeln för CO2

Koldioxidmolekylens elektronstrukturKoldioxidmolekylens elektronstruktur.

Svar: Nej, då den är linjär

Polära molekyler – inte alltid dipoler

I den här konfigurationen är faktiskt inte glykolmolekylen en dipol.I den här konfigurationen är faktiskt inte glykolmolekylen en dipol. De starkt elektronegativa syreatomer gör att det uppstår laddningsförskjutningar ("lokala dipoler") i glykolmolekylen.De starkt elektronegativa syreatomer gör att det uppstår laddningsförskjutningar ("lokala dipoler") i glykolmolekylen.

I en glykolmolekyl i dess mest stabila konfiguration sammanfaller de positiva och negativa laddningarna med centrum av molekylen. Därför är glykolmolekylen faktiskt inte nödvändigtvis en dipol.

Starkt elektronegativa syreatomer i molekylen ⇒ laddningsförskjutningar ("lokala dipoler") uppstår.

 • Därför är glykol ändå en polär molekyl!
Glukosmolekylen är polär…Glukosmolekylen är polär… …men hexanmolekylen är opolär.…men hexanmolekylen är opolär.

Samma gäller för glukosmolekylen.

 • Inte en tydlig dipol.
 • Många OH-grupperna ⇒ lokala dipoler uppstår ⇒ glukos är en dipol.

Hexan

 • Inga starkt elektronegativa atomer i molekylen.
 • Molekylen är opolär.