Magnus Ehingers under­visning


— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Gasers löslighet i vatten. Videogenomgång (flippat klassrum)

Gasers löslighet i vatten

 

Ju högre tryck, desto mer gas kan lösas i vattnet

  • Jämför vad som händer när man öppnar en läskflaska (eller en champagneflaska!)

Opolära gaser

Löser sig dåligt i vatten

Lägre temperatur gör att gasen löser sig lättare

Hur kan detta vara?

För att gasen ska lösa sig i vattnet, måste det uppstå bindningar mellan gasen och vattnet.

Det kan endast bildas svaga van der Waals-bindningar.

När temperaturen stiger, bryts van der Waals-bindningarna – och gasen får svårare att lösa sig i vattnet.

Koldioxid

Koldioxid löses dåligt i vatten, eftersom det är en opolär molekyl.

Men.

När koldioxid löses i vatten, reagerar det med vattnet och bildar kolsyra:

CO2(g) + H2O(l) → H2CO3(aq)

Därför kan man lösa betydligt mer av koldioxid än andra opolära gaser i vatten.

Polära gaser

Ammoniak (NH3), väteklorid (HCl) med flera är mycket lättlösliga i vatten – de är ju polära, och lika löser lika!