Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Jonföreningars namn och formelAtomjoner och sammansatta joner

Atomjoner består av ett enda atomslag

Positiva atomjoners namn: Atomslaget + "-jon".

Exempel:

 • Natriumjon, Na+
 • Kalciumjon, Ca2+
 • Aluminiumjon, Al3+

Negativa atomjoners namn: Atomslagets latinska namn + "-idjon".

Exempel:

 • Kloridjon, Cl
 • Oxidjon, O2–
 • Nitridjon, N3–

Hematit (blodstensmalm), Fe₂O₃.Hematit (blodstensmalm), Fe2O3.

Sammansatta joner består av två eller flera atomer

Alla har egna namn, bara att lära sig utantill!

Positiva joner:

 • Ammoniumjon, NH\( _4^+\)
 • Oxoniumjon, H3O+

Negativa joner:

 • Hydroxidjon, OH
 • Fosfatjon, PO\( _4^{3-}\)
 • Vätefosfatjon, HPO\( _4^{2-}\)
 • Divätefosfatjon, H2PO\( _4^{-}\)
 • Karbonatjon, CO\( _3^{2-}\)
 • Vätekarbonatjon, HCO\( _3^-\)
 • Nitratjon, NO\( _3^-\)
 • Peroxidjon, O\( _2^{2-}\)
 • Permanganatjon, MnO\( _4^-\)
 • Sulfatjon, SO\( _4^{2-}\)
 • Vätesulfatjon, HSO\( _4^{-}\)

Jonföreningar är oladdade

I en jonförening sätter man samman positiva och negativa joner på så vis att antalet positiva och negativa laddningar blir lika många.

Exempel 1

Vad är formeln för natriumklorid?

 • Natriumjon, Na+
 • Kloridjon, Cl

Exempel 2

Vad är formeln för magnesiumfluorid?

 • Magnesiumjon, Mg2+
 • Fluoridjon, F

Exempel 3

Vad är formeln för kaliumnitrat?

 • Kaliumjon, K+
 • Nitratjon, NO\( _3^-\)

Exempel 4

Vad är formeln för kalciumnitrat?

 • Kalciumjon, Ca2+
 • Nitratjon, NO\( _3^-\)

Exempel 5

Vad är formeln för aluminiumoxid?

 • Aluminiumjon, Al3+
 • Oxidjon, O2–

Exempel 6

Vad är formeln för magnesiumfosfat?

 • Magnesiumjon: Mg2+
 • Fosfatjon: PO\( _4^{3-}\)