Begränsande reaktanterVideogenomgång (flippat klassrum)

En reaktant i underskott

Vi blandar vattenlösningar med silvernitrat, AgNO3, och bariumklorid, BaCl2. Fast silverklorid, AgCl, bildas. Vi blandar 50,0 cm3 av två lösningar, som är vardera 0,040 M av de båda ämnena. Hur stor massa silverklorid bildas?

Lösning:

2AgNO3(aq) + BaCl2(aq) → 2AgCl(s) + Ba(NO3)2(aq)

Vi börjar med att beräkna substansmängderna silvernitrat och bariumklorid:

\[n_{\text{AgNO}_3} = V \cdot c = 0,050\text{dm}^3 \cdot 0,040\text{mol/dm}^3 = 0,020\text{mol}\hspace{100cm}\]

\[n_{\text{BaCl}_2} = V \cdot c = 0,050\text{dm}^3 \cdot 0,040\text{mol/dm}^3 = 0,020\text{mol}\hspace{100cm}\]

 

Nu tittar vi på reaktionsformeln, och på mängdförhållandet \(n_{\text{AgNO}_3}:n_{\text{BaCl}_2}\):

\[\frac {n_{\text{AgNO}_3}}{n_{\text{BaCl}_2}} = \frac {2}{1}\hspace{100cm}\]

Det behövs alltså dubbelt så mycket AgNO3 som BaCl2 för att reaktionen ska "gå jämnt upp". Men vi har inte så mycket AgNO3 i vårt försök! Alltså kommer silvernitraten att ta slut först – mängden silvernitrat är begränsande.

  • Att silvernitraten är begränsande betyder att det är mängden silvernitrat som bestämmer hur mycket silverklorid som bildas.

I reaktionsformeln ser vi att \(n_{\text{AgNO}_3}:n_{\text{AgCl}} = 1:1\). Det betyder att det bildas lika många AgCl(s) som vi hade AgNO3(aq) från början:

\[n_{\text{AgCl}} = n_{\text{AgNO}_3} = 0,020\text{mol}\hspace{100cm}\]

Nu kan vi räkna ut massan silverklorid som bildas:

\[m_{\text{AgCl}} = n_{\text{AgCl}} \cdot M_{\text{AgCl}} = 0,020\text{mol} \cdot 143\text{g/mol} = 0,286\text{g}\hspace{100cm}\]