Beräkning av ett ämnes kemiska formel

Beräkning av ett ämnes kemiska formelVideogenomgång (flippat klassrum)

Formeln för kopparoxid

Vid ett experiment upphettade man 0,120 g kopparpulver i syrgas. Den då bildade föreningen, kopparoxid, vägde 0,150 g. Beräkna kopparoxidens formel!

Hur göra?

  1. Först, räkna ut hur många mol koppar vi har
  2. Sedan: Räkna ut hur många mol syre vi har
  3. Sist: Jämför antalet mol koppar med antalet mol syre

Låt eleverna pröva på att göra denna uträkning två och två!

Lösning

I den bildade kopparoxiden finns det 0,120g och 0,030g syre. Hur många mol är det?

\(n_{\text{Cu}} = \frac {0,120\text{g}}{63,5\text{g/mol}} = 0,00189\text{mol}\) och \(n_{\text{O}} = \frac {0,030\text{g}}{16,0\text{g/mol}} = 0,00188\text{mol}\). Vi ser att det finns lika många Cu som O. Alltså är formeln på den bildade kopparoxiden CuO.