Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Kemi 1

Administration

Spädning av lösningar

Spädning av lösningarVideogenomgång (flippat klassrum)

Spädning av lösningar

Exempel 1

Man har CuSO4-lsg, 0,200 M. Vilken blir den nya koncentrationen om man späder 5,00 ml av lösningen till 20 ml?

Lösning, alt. I

När vi tar 5,00 ml, hur många mol CuSO4 tar vi då ut?

\(n = cV = 0,200\text{mol/dm}^3 \cdot 0,00500\text{dm}^3 = 0,00100\text{mol}\)

Denna substansmängd har vi nu istället i 20 ml. Då får man koncentrationen

\(c = \frac {n}{V} = \frac {0,00100\text{mol}}{0,0020\text{dm}^3} = 0,0500\text{mol/dm}^3\)

Lösning, alt. II

Vi ser att när vi späder lösningen från 5ml till 20ml, så späder vi den 4 gånger. Vi kan då räkna ut den nya koncentrationen:

\(c = \frac {0,200\text{mol/dm}^3}{4} = 0,0500\text{mol/dm}^3\)

 

Lösning, alt. III

Eftersom den substansmängd vi tar ut ur den första lösningen är lika stor som den totala substansmängden i den nya lösningen, kan vi använda följande samband: c1V1 = c2V2 , där

c1 är koncentrationen innan spädning

V1 är volymen innan spädning

c2 är koncentrationen efter spädning

V2 är volymen efter spädning

\(c_2 = \frac {c_1V_1}{V_2} = \frac {0,200\text{M} \cdot 0,00500\text{dm}^3}{0,0200\text{dm}^3} = 0,0500\text{M}\)

Exempel 2.

Man har 0,050 M Ba(OH)2-lsg. Ur denna vill man framställa 5,0 dm3 0,0030 M Ba(OH)2. Vilken volym ska man ta ur den 0,050-molara lösningen?

Lösning, alt. I

Hur många mol Ba(OH)2 finns i 5,0 dm3 0,0030 M Ba(OH)2-lösning? Denna substansmängd vill vi ju ta ut ur den 0,050-molara lösningen!

\(n = cV = 0,0030\text{mol/dm}^3 \cdot 5,0\text{dm}^3 = 0,015\text{mol}\)

Denna substansmängd skall man alltså ta ut ur den första lösningen. Den volym man då skall ta ut blir

\(V = \frac {n}{c} = \frac {0,015\text{mol}}{0,050\text{mol/dm}^3} = 0,30\text{dm}^3\)

Lösning, alt. II

Eftersom substansmängden Ba(OH)2 som man skall ta ut ur den 0,050-molara lösningen är lika stor som substansmängden i 5,0 dm3 0,030 M Ba(OH)2, kan vi åter ställa upp följande samband (eftersom \(n = cV\)):

\(c_1V_1 = c_2V_2 \Leftrightarrow V_1 = \frac {c_2V_2}{c_1}\)

\(V_2 = 5,0\text{dm}^3\)

\(c_2 = 0,030\text{mol/dm}^3\)

\(c_1 = 0,050\text{mol/dm}^3\)

\(V_1 = \frac {0,030\text{mol/dm}^3 \cdot 5,0\text{dm}^3}{0,050\text{mol/dm}^3} = 0,30\text{dm}^3\)

 

   

Också intressant: