Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är en storhet?

Man kan säga att en storhet är något man kan mäta.

Exempel på storheter:

 • Längd, \(l\)
 • Vikt (massa), \(m\)
 • Hastighet, \(v\)
 • Spänning, \(U\)
 • Kostnad

Storheter tecknas gärna med en kursiv bokstav!

Niels Bohr – en helt annan typ av storhet.Niels Bohr – en helt annan typ av storhet.

Vad är en enhet, då?

En enhet anger vad man mäter något i, sorten av det man mäter.

Exempel:

 • Längd: meter (m)
 • Vikt: gram (g)
 • Hastighet: meter per sekund (m/s)
 • Spänning: volt (V)
 • Kostnad: kr

Vad är mätetal då?

Mätetal är det "antal" av den sort som man mäter.

Exempel:

 • Kostnad = 7kr (mätetalet är 7)
 • \(l = 1,93\text{m}\) (mätetalet är 1,93)
 • \(m = 250\text{g}\) (mätetalet är 250)
 • \(U = 12\text{V}\) (mätetalet är 12)
 • \(v = 25\text{m/s}\) (mätetalet är 25)

Hur storhet, mätetal och enhet hänger samman

Storhet = mätetal · enhet

Lägg märke till: Det sitter faktiskt ett multiplikationstecken mellan "250" och "g": \(m = 250 \cdot \text{g}\)

 • Jämför: \(y = 250x\)

Hur man ska använda storhet, mätetal och enhet

Exempel 1

Om jag löser 250g salt i 0,5 dm3 vatten, vilken blir då saltkoncentrationen? Svara i enheten g/dm3.

Lösning

Lägg märke till enheten: Jag ska svara i \(\frac{\text{g}}{\text{dm}^3}\). Därför måste jag dividera massan \(m\) med volymen \(V\). Jag tecknar koncentrationen \(c\):

\[c = \frac {m}{V} = \frac{250\text{g}}{0,5\text{dm}^3} = 500\frac{\text{g}}{\text{dm}^3} \hspace{100cm}\]

Svar: \(c = 500\text{g/dm}^3\)


Lägg märke till: Både storhet, mätetal och enhet i svaret!

Exempel 2

En saltlösning har koncentrationen 500g/dm3. Ur denna häller jag upp 0,100dm3 i ett glas. Hur stor massa salt är det i glaset?

Lösning

Jag vill veta massan \(m\). Denna mäter man i enheten g.

Jag känner till koncentrationen \(c\). Denna mäter vi i enheten \(\frac{\text{g}}{\text{dm}^3}\).

Hur ska man göra för att omvandla enheten \(\frac{\text{g}}{\text{dm}^3}\) till g? Vi måste multiplicera \(\frac{\text{g}}{\text{dm}^3}\) med \(\text{dm}^3\):

\[\frac{\text{g}}{\text{dm}^3} \cdot \text{dm}^3 = \text{g}\]

Därför kan vi skriva:

\[m = cV = 500\frac{\text{g}}{\text{dm}^3} \cdot 0,100\text{dm}^3 = 50,0\text{g}\]

Svar: m = 50,0g